Z mora odpadkov plávajú k premiérovi "Správy vo fľaši"

Košice, 17.10.2005

Priatelia Zeme-SPZ navštívia počas najbližších dvoch týždňov desať slovenských miest s novou kampaňou "Správa vo fľaši". Jej cieľom je znížiť znečisťovanie prostredia narastajúcim množstvom odpadov z nápojových obalov. Prostredníctvom originálnych správ chcú zvýšiť tlak na zavedenie zálohovania. Priatelia Zeme-SPZ budú na dvanástich infostánkoch vyzývať ľudí, ktorí chcú pomôcť znížiť znečisťovanie prírody, ulíc odpadmi z nápojových obalov, aby poslali žiadosť o zavedenie ich zálohovania premiérovi SR v prázdnej PET fľaši. Správa vo fľaši symbolizuje stav núdze. Miera znečistenia krajiny obalmi z nápojov už takúto kritickú situáciu dosiahla. Každý prázdny obal kampane preto pripomenie realitu problémov s odpadmi z nápojových obalov. "Je rozdiel, či si štátny úradník prečíta čísla a grafy, a či sa mu kus problému dostane takpovediac na stôl," vysvetľuje Radoslav Plánička z Priateľov Zeme-SPZ.

Informačné turné začína dnes a zajtra (17. a 18.10.) v Bratislave. Infostánky sa potom presunú do Trnavy (19. 10.), Šale (20. 10.), Nitry (21. 10.), Zvolena (24. 10.), . Martina (25. 10.), Popradu (26. 10.), Prešova (27. 10.), Michaloviec (28. 10.) a Košíc (27. a 28.10.). Občania na nich budú môcť bezplatne získať informačné materiály o zálohovaní, "Správy vo fľaši pre premiéra", ako aj iné informácie o znižovaní množstva a škodlivosti odpadov.

Ministerstvo životného prostredia mohlo zaviesť zálohovanie obalov, ktoré predstavujú nadmernú záťaž pre prostredie, už pred viac ako 3 rokmi. Parlament vtedy prijal zákon, ktorý poskytol základný rámec. Druhy obalov, ktoré sa budú zálohovať, výšku zálohy a podobne mala stanoviť už len vyhláška. Tento posledný krok však ministerstvo hospodárstva blokovalo od začiatku roku 2003. "Svoje stanovisko nepodporili žiadnymi odbronými materiálmi a konalo najmä pod vplyvom tlaku Zväzu obchodu a niektorých veľkovýrobcov nápojov, napríklad Coca Coly," upozornil predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Od prípravy a schválenia zákona o obaloch v roku 2001, resp. 2002 do súčasnosti narástlo množstvo odpadov len zo samotných nápojových PET obalov zo 7000 na 12000 ton (1). Navyše, narástol aj podiel nápojových obalov na znečistení prostredia nezákonne pohodenými odpadmi v prírode, na uliciach, na nelegálnych skládkach. Priatelia Zeme-SPZ preto podporili vypracovanie nezávislej odbornej štúdie o tomto probléme. Tá priniesla znepokojivé údaje o náraste znečistenia - až 38% objemu nezákonne pohodených odpadkov v prírode, na uliciach tvoria nápojové obaly. Vratné, zálohované obaly sa na nich pritom podieľajú menej než stotinu objemu a menej než jedenástinu váhy. Aj tieto fakty jasne ukazujú na významnosť ekonomickej motivácie občanov.

Skúsenosti zo sveta ukázali, že jedine zálohovanie nápojových obalov prinieslo výrazné zníženie tohto problému. Osveta, či rozvoj triedeného zberu, založené na dobrovoľnosti, či nízkej miere ekonomickej motivácie, platia len na slušnejších ľudí, ktorí aj tak odpady na ulice, do prírody nazahadzujú. V štátoch USA ani rapídny nárast zapojenia ľudí do triedeného zberu namal žiadny vplyv na elimináciu tohto znečistenia (graf1). Naopak 10 štátov ktoré zaviedli zálohovanie, zaznamenali 20 - 60% zníženie znečisťovania prostredia pohodenými odpadmi (tab 1). Viac informáciík zákonu: Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
k infoturné: Radoslav Plánička, koordinátor projetku, 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka Priateľov Zeme, Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
(1) podla údajov výrobcov nealko nápojov a Zväzu obchodu

 

Príloha:

Tab. 1: Zníženie znecistenia prostredia volne pohodeným smetím v "zálohujúcich" štátoch U.S.A.

Štáty U.S.A.

Zníženie množstva pohodených smetí z obalov nápojov po zavedení zálohového systému [%]

Celkové zníženie množstva nelegálne pohodených smetí v prostredí [%]

New York

70 - 80


Oregon

83

47

Vermont

76

35

Massatchussets


30 - 35

Michigan

80

38

Iowa

77

38

Connecticut

50 - 85

19

Maine

69 - 77

35 - 65

Graf 1:


Kľúčové slová: obaly