Výrobcovia zatiaľ nemusia informovať o bezpečnosti všetkých chemických látok

Košice, 18.11.2005

Európsky parlament (EP) vo štvrtok v prvom čítaní schválil nariadenie, ktoré má regulovať používanie chemických látok – tzv. REACH. Priatelia Zeme vítajú, že urobil dôležitý krok smerom k nahradeniu nebezpečných chemikálií zdravšími alternatívami. Spolu s ďalšími organizáciami však vyjadrili poľutovanie nad tým, že poslanci EP zatiaľ hlasovali za výnimku testovať a poskytovať informácie o zdravotných a ekologických dopadoch tisícok chemikálií. O množstve nebezpečných chemikálií by sme tak ďalej nemali dostatok informácií a ďalej by unikali kontrole. Parlament totiž po tlaku výrobcov prijal slabšiu verziu nariadenia. Cieľom legislatívy REACH (registrácia, hodnotenie a schvaľovanie chemikálií) je zabezpečiť, že sa pri používaní chemických látok minimalizujú riziká pre zdravie a životné prostredie. Podľa údajov samotnej Európskej komisie nemáme v súčasnosti informácie o dôsledkoch používania vyše 90% chemikálií na naše zdravie a životné prostredie.

Chemický priemysel totiž zatiaľ nemá povinnosť informovať o bezpečnosti látok, ktoré boli uvedené na trh pred rokom 1981, teda väčšiny z nich. "Rizikové chemikálie boli v posledných rokoch objavené v predmetoch, ktoré denne používame - v počítačoch, detských hračkách. V  telách Európanov bolo v posledných testoch objavených takmer 100 druhov nebezpečných chemikálií," uviedol predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Podľa pôvodného návrhu malo byť registrovaných 30-tisíc chemikálií, ktoré sú dovážané, alebo vyrábané v EÚ. "Po intenzívnom lobingu zo strany priemyslu však bola schválená verzia, podľa ktorej nebude musieť byť testovaných až 87 500 látok. V tovaroch, ktoré bežne kupujeme, je pritom prítomných 100-tisíc chemikálií, takže pod kontrolou ich bude skutočne len minimum," uviedla Aleksandra Kordecka z európskych Priateľov Zeme.  Spotrebitelia podľa nej musia mať základné informácie o všetkých chemikáliách. "Len takto môže REACH pomôcť chrániť ľudské zdravie a životné prostredie, pričom konkurencieschopnosť európskeho priemyslu nebude ohrozená," dodáva.

Ak nebudeme väčšinu chemikálií testovať na ich zdravotné a ekologické dopady, neumožníme systematickú identifikáciu a náhradu škodlivých chemikálií, čo bol základný princíp pôvodného REACH. Ak naďalej nebudeme mať informácie o dopadoch používania chemikálií na zdravie, nemôžeme pristúpiť k ich náhrade

Chemický priemysel často argumentuje, že preň REACH bude pridrahý. Náklady, ktoré pre nich bude zavedenie nových pravidiel znamenať, však v skutočnosti budú tvoriť len 0,05% z ročného obratu sektora. Štáty pritom ročne investujú miliardy prostriedkov do zdravotníctva a odstraňovania starých ekologických zátaží, akými sú nezabezpečené skládky nebezpečných odpadov. Podľa konzervatívnych odhadov Európskej komisie by prísnejší REACH mohol predísť minimálne 4000 úmrtiam ročne, zníženie chorôb len o 0,1% by vďaka REACH mohlo ušetriť v najbližších tridsiatich rokoch až 50 mld. eur. Štúdie európskych odborov však hovoria o väčšom zdravotnom prínose a podstatne väčších finančných úsporách.

O nariadení bude ďalej rozhodovať Rada EÚ pre hospodársku súťaž.  Environmentálne  organizácie veria, že ministri docenia vážnosť problematiky a prijmú prísnejšiu verziu legislatívy.

Viac informácií:
http://www.spz.sk/sk/chemia/reach.htm Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka, Tel.: 02/5542 2101, cernusakova@changenet.sk
Kľúčové slová: nebezpečné chemikálie