Úspechy škôl v Klimatickej Aliancii

Banská Bystrica, 15.08.2009

Školy na Slovensku, združené v medzinárodnom partnerstve na ochranu svetovej klímy Klimatická Aliancia, sa presvedčili o výhodách svojho členstva v KA. V roku 2009 sa s úspechom zapojili do dvoch medzinárodných projektov – „Children of the world“ (Deti sveta) a Solarcamp.

Priatelia Zeme-CEPA, ktorí na Slovensku zastupujú Klimatickú Alianciu, poskytujú zapojeným školám pravidelný servis v podobe konzultácií a informácií o problematike klimatických zmien.
„Školám v Klimatickej Aliancii ponúkame prehľad o aktuálnych projektoch, súťažiach a kampaniach, do ktorých sa môžu podľa záujmu zapojiť. Získavajú tým možnosť spolupracovať na medzinárodných projektoch, ktoré priamo realizuje alebo sprostredkúva partnerská organizácia Klimabűndnis Ősterreich“, hovorí za Priateľov Zeme-CEPA Katarína Hipšová koordinátorka projektu „Dajme šancu Slnku“ na Slovensku.

Možnosť zúčastniť sa medzinárodného projektu „Children of the World" (Deti sveta")využili na Slovensku dve školy - Gymnázium z Bánoviec nad Bebravou a Stredná odborná škola zo Svitu. "Children of the world“ (Deti Sveta) je názov projektu a zároveň multimediálnej produkcie, ktorého ústrednou témou je vzťah detí k ich životnému prostrediu. Deti zo 17 krajín celého sveta dostali virtuálny priestor na to, aby slovami a kresbami predstavili prostredie, v ktorom žijú, chodia do školy a hrajú sa. Prostredníctvom vlastných prác, videosnímkov sprevádzaných autentickými kresbami, vťahujú diváka do zákutí svojej obce, mesta či krajiny. Deti si pozorne všímajú negatívne dopady ľudského správania na životné prostredie či už sú z Beninu, Mexika, Venezuely či Uzbekistanu alebo z Kanady, Francúzska, Španielska, Grécka, Číny a Slovenska. Autori projektu použili zo zaslaných prác od slovenských študentov záber, detí čistiacich rieku zahltenú odpadkami a zanedbaný minerálny prameň. Deti v dokumente si uvedomujú, že nemusia byť pasívnymi členmi spoločnosti. Upozorňujú na to, že rozhodnutia „dospelých“ majú často negatívne dôsledky pre budúcnosť a kvalitu života detí. Multimediálna produkcia Deti sveta bola prezentovaná na 5. Svetovej konferencii environmentálnej výchovy v Montreali.

Solarcamp je ďalší projekt, do ktorého sa zapojili 20 študenti základných škôl v Seredi a Lučenci. Trojdňový tábor, ktorý bude prebiehať v rakúskom meste Deutschlandsberg, je určený študentom a učiteľom zo slovenských a rakúskych škôl. Na programe tábora budú prednášky, workshopy a exkurzie, počas ktorých sa účastníci dozvedia široké spektrum informácií o energii a klíme a užijú si akčnú zábavu. Pod odborným vedením sa budú podieľať na inštalovaní solárneho zariadenia na vybranú školu.
„Členstvo v Klimatickej Aliancii je považované za prestížnu značku, ktorú môže škola využívať nielen vo vlastných propagačných materiáloch, ale aj pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z rôznych fondov a grantov,“ dodáva Katarína Hipšová.

Viac informácií

Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, tel.: 0917 517 267, e-mail: klima@priateliazeme.sk
Dáša Kočvarová, lektorka projektu Dajme šancu Slnku, tel. 0905 683 055, e-mail: dasa.kocvarova@gmail.com