Svetoví lídri v Davose by si mali vypočuť hlasy z Nairoby

Ponická Huta/Nairoby, 25.01.2007

Namiesto naliehania na obnovu rokovaní o medzinárodnom obchode by mali politickí lídri počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose počúvať hlasy ozývajúce sa zo Svetového sociálneho fóra. To sa koná v rovnaký čas v keňskom Nairoby. Uvádzajú to vo svojom vyhlásení Priatelia Zeme.

V úvodný deň Svetového ekonomického fóra boli v Davose udelené “ceny občianskeho oka”  za nezodpovedné správanie firiem. Získal ich švajčiarsky farmaceutický gigant Novartis a americká korporácia Bridgestone za hrubé porušovanie ľudských práv, práv zamestnancov a environmentálneho práva. [1]

Svetový obchod je opäť nosnou témou stretnutia v Davose. Medzinárodní Priatelia Zeme preto vyzývajú ekonomických a politických lídrov, aby diskutovali o takých alternatívach k súčasnému medzinárodnému obchodnému systému, ktoré by boli lepšie pre ľudí aj planétu. Obávajú sa totiž, že priemyselne vyspelé krajiny chcú do marca urýchlene prerokovať tzv. rozvojovú agendu Svetovej obchodnej organizácie z Dohy, ktorou by vytvorili tlak na rozvojové krajiny, aby garantovali nadnárodným korporáciám prístup k trhom a lacným prírodným zdrojom na úkor ekonomík a životného prostredia chudobných krajín.

George Awudi z ghanských Priateľov Zeme povedal, že ,,tvrdenie, podľa ktorého súčasný globálny obchodný systém a rokovania o ňom slúžia rozvoju, je smiešne. Všetky dôkazy nasvedčujú tomu, že predložené návrhy obchodných dôhod by spôsobili rozvojovým ekonomikám a životnému prostrediu dlhotrvajúce škody."

Tony Juniper, ktorý v mene Priateľov Zeme monitoruje rokovania v Davose, k tomu dodáva: „Namiesto toho, aby Európska únia a USA využívali Svetové ekonomické fórum na presadzovanie záujmov súkromných korporácií v medzinárodných obchodných rokovaniach, mali by diskutovať o alternatívnom prístupe k obchodu, ktorý by uprednostňoval záujmy ľudí a planéty. Akýkoľvek pokus oživiť agendu z Dohy by znamenal veľkú hrozbu pre život, prosperitu a  prírodné zdroje komunít na celom svete.“

Nedávne vyhlásenia Organizácie OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo, hodnotiaca správa Európskej Komisie, ako aj ďalšie štúdie [2] zdôrazňujú, že návrhy dohôd o medzinárodnom obchode sú nevýhodné z pohľadu potrieb chudobných komunít, ktoré sú priamo závislé na prírodných zdrojoch. Pripravené návrhy jednostranne podporujú záujmy biznisu, ktorý vďaka nim získa jednoduchší prístup k prírodným zdrojom a trhom v rozvojovom svete.

Návrhy o prístupe k nepoľnohospodárskym trhom (tzv. NAMA) by zlepšili ich prístup k trhom s nepoľnohospodárskym tovarom, napr. produktom z lesov či morí, čo by mohlo mať devastačné účinky na tieto vzácne prírodné zdroje.  V poľnohospodárskom sektore, kde ešte nie je určený harmonogram na ukončenie dotácií, ktoré umožňujú cenový dumping, by nová dohoda otvorila trhy rozvojových krajín a výrazne by tak obmedzila ich schopnosť chrániť záujmy svojich farmárov a poľnohospodárstva. 

Prijatie Všeobecnej dohody o clách a službách (tzv. GATS) by negatívne ovplyvnilo biodiverzitu a vlastnícke práva miestnych komunít v prípade ťažby palív, nerastov, dreva aj vody.[3]

 

Viac informáciíMilan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, mobil: 0915 769 124, Tel.: 02/5244 2104, media@priateliazeme.sk
Tony Juniper, podpredseda medzinárodných Priateľov Zeme, Tel: +44-771284207
Sonja Ribi, koordinátorka projektu, Priatelia Zeme Švajčiarsko, Tel: +41 (0)79 216 02 06