Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov

Košice, 28.06.2010

Súťaž Priateľov Zeme – SPZ, ktorá prebiehala už druhý školský rok na základných a stredných školách východného Slovenska v rámci environmentálnej výchovy, sa dočkala zdarného konca. Do druhého kola súťaže ekologických projektov sa z celkového počtu 20 zapojených škôl prihlásilo s príspevkami 12, pričom tie sa zamerali predovšetkým na vzdelávacie aktivity. Oficiálne vyhodnotenie a udelenie cien sa udeje na Základnej škole v Družstevnej pri Hornáde 28. júna. Preberanie cien bude spojené aj s prehliadkou modelovej Zelenej školy, ktorá sa nachádza v Družstevnej pri Hornáde. Základné a stredné školy, rozdelené do dvoch kategórií, však v environmentálnom smere pokročili tiež: ,,Projekty sa týkali hlavne témy odpadov, ich minimalizácie, opätovného používania a kompostovania,“ hodnotí pokroky škôl koordinátorka environmentálnej výchovy, Hedviga Mileová. Víťazná Základná škola Komenského v Spišskej Novej Vsi uskutočňovala mnoho aktivít, ktoré boli komplexne zamerané na tému odpadov a kompostovania. Odmenou jej bude ,,ekovíkendovka“ pre žiakov. Druhé miesto obsadila Základná škola ul. Tichá 50 z Trhovišťa (výlet do prírody a balíček vecných cien), pričom vecné ceny a tretie miesto získala Základná škola Ľubotice. Cenu poroty v kategórii základných škôl a vecné ocenenia získala Základná škola T. J. Moussona z Michaloviec, tá v priebehu posledných rokov rozvinula ,,enviro“ aktivity na veľmi vysokú úroveň a práve tie sa rozhodla porota zvýrazniť formou špeciálneho ocenenia. Špeciálne ocenenie je teda znakom toho, že táto škola svojimi aktivitami výrazne vynikala medzi ostatnými školami. Hedviga Mileová tvrdí, že kvalitne vypracovaný projekt zahŕňal aj súvislosti v rámci problematiky odpadov: ,,Ako najdôležitejšie by som spomenula aktivity zamerané na minimalizáciu vzniku odpadov, ktoré sa prejavili menej tradične, a to cez týždeň dobrovoľnej skromnosti.“ Stredné školy prejavili o súťaž nižší záujem ako v prvom kole súťaže, podľa Mileovej slov však mali silný vzdelávací charakter, ktorý sa prejavil aj cez osvetové a kreatívne aktivity pre žiakov základných a materských škôl. Prvenstvo a cenu medzinárodného ekotábora v Nemecku si svojimi aktivitami získalo Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove, ktoré nemotivovalo len svojich študentov, ale aj evanjelickú komunitu, v ktorej informovalo a propagovalo dôležitosť environmentálnych tém a snažilo sa ju tiež zapojiť do týchto aktivít. Okrem zavedenia triedeného zberu sa tiež podieľalo na tvorbe workshopov, výsledkom ktorých bola výroba ekopredmetov. Gymnázium tiež robilo vzdelávacie hodiny o odpadoch so žiakmi základných či materských škôl. Najmenšie deti sa učili triediť napr. pomocou ,,vláčika separáčika“ ktorého vagóniky rôznych farieb napĺňali správnym odpadom. Druhé miesto a medzinárodný ekotábor na Slovensku obsadilo košické Gymnázium Poštová 9, pričom vecné ceny si odnesie Gymnázium Sv. Mikuláša v Prešove, ktoré skončilo na treťom mieste. Hedviga Mileová hodnotí priebeh súťaže pozitívne: ,,Ocenené projekty dosiahli dobrú úroveň a žiaci i študenti pochopili hlbší význam environmentálnych aktivít. Snažili sa urobiť niečo pre záchranu Zeme vo svojom okolí.“ Ekovýchovné aktivity sú spolufinancované z projektu ,,Dajme šancu deťom, dáme šancu aj prírode!", ktorý podporil Fond Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska a z projektu Príma-Klíma-Životný štýl ktorý podporila nemecká nadácia DBU. Ekovýchovné aktivity sú spolufinancované aj z projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia" ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informáciíMgr. Hedviga Mileová, koordinátorka environmentálnej výchovy, Priatelia Zeme – SPZ, 0908 136 348, mileova@priateliazeme.sk
PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie33 KB
Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov Súťaž školských ekoprojektov končí: ceny poznajú svojich víťazov
Kľúčové slová: minimalizácia