Smraškod 2004 - nominujte najväčšieho škodcu životného prostredia v SR

Košice, 16.11.2004

Sú všade okolo nás, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Smraškodi. Ticho, neúnavne a poctivo pracujú na svojej velkolepej dejinnej úlohe - rozširovat Smradoland na úkor Prírody. Sú to priekopníci nového sveta, budovatelia vyšších životných foriem. Hodnota ich zásluh je velakrát neocenitelná. Sú ale velmi skromní a nežiadajú si publicitu.

Napravte to !

Kedže máme záujem poskytnút pokial možno co najväcšiu publicitu cinom a výrokom týchto zatial pomerne neznámych tvorov, rozhodli sme sa každorocne vyhlasovat anketu"Smraškod roku" o najvýznamnejšiu prácu v budovaní Smradolandu. Kedže k jeho budovaniu sú potrebné aj argumenty, neodmyslitelnou súcastou je aj anketa o najabsurdnejší výrok v oblasti životného prostredia a ochrany prírody "Zelená haluz roku".

Posielajte svojich kandidátov do obidvoch ankiet. Postarajme sa, aby sa na budovatelov Smradolandu nikdy nezabudlo ! Spolocnost priatelov Zeme a Lesoochranárske zoskupenie VLK vyhlasujú 3. rocník recesistickej ankety "Smraškod 2004", spojenej s anketou "Zelená haluz 2004".

Od 16.11. do 2.12. 2004 môže každý obcan SR nominovat kandidáta - fyzickú osobu na titul "Smraškod 2004", o ktorom si myslí, že svojím konaním najvýznamnejšie prispel k znecistovaniu životného prostredia ci poškodzovaniu prírody na Slovensku za posledný rok. Stací uviest celé meno fyzickej osoby (nie právnickej osoby) a argumenty pre ktoré by sa mal stat vítazom tejto ankety, uviest svoje meno, adresu, e-mail alebo telefón. V ankete "Zelená haluz" sa sútaží o najabsurdnejší výrok v oblasti životného prostredia, ochrany prírody. V nominácii sa uvedie citát navrhnutý na toto "ocenenie", jeho autora, zdroj (napr. názov média kde bol zverejnený) a dátum.

Nominácie je najvhodnejšie zasielat prostredníctvom formulára na www.smraskod.sk , pomocou formulára na tejto stránke, pomocou e-mailu na smraskod@wolf.sk. Dalšou možnostou je odoslanie vytlaceného formulára na faxové císlo 055 / 677 1 677, alebo adresu Spolocnost priatelov Zeme, P.O.BOX H - 39, 040 01 Košice.

Návrhy sa môžu zasielat od 16.11. do 2.12. 2004.

Vítaza ankiet vyberie komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií a odborníkov z oblasti ochrany prírody, životného prostredia, známych osobností SR, ako aj zástupcu spriateleného ceského Ropáka. Následne ich oznámi prostredníctvom tlace a elektronických médií. Viac informáciíLadislav Hegyi, Juraj Lukáč, René Říha
Kľúčové slová: toxické znečisťovanie