Slovenské deti nazbierali 146 275 zelených míľ

Banská Bystrica, 01.12.2008

Medzinárodná Klimatická Aliancia (KA), ktorú na Slovensku koordinujú Priatelia Zeme-CEPA, zaznamenala ďalší úspech. Do projektu ZOOM sa zapojili viaceré slovenské školy a vyzbierali 146 275 zelených míľ. Desať slovenských škôl, z toho sedem členov medzinárodnej KA, sa tento rok na jeseň zapojilo do celosvetovej kampane ZOOM 2008, ktorej cieľom je zbierať zelené míle. Slovenské deti spoločnými silami nazbierali až 146 275 zelených míľ. Je to ich príspevok v boji proti klimatickým zmenám. Zelené míle inšpirujú deti, aby svoju každodennú cestu do školy absolvovali v súlade s ochranou životného prostredia a klímy. Zelené míle môžu zbierať deti od štyroch do desiatich rokov. Za jednu zelenú míľu sa počíta cca jeden kilometer cesty do školy, či na školské podujatie, absolvovaný pešo, na bicykli, korčuliach, či MHD, jednoducho spôsobom šetrným k ochrane klímy. Výsledky slovenských škôl sa stali súčasťou správy medzinárodnej KA, ktorá celkové množstvo zelených míľ nazbieraných do 19. novembra 2008 spočítala a odovzdala účastníkom konferencie OSN o zmenách klímy, ktorá sa práve koná v Poznani v Poľsku. „Tento rok chápeme ako „rozbehové“ kolo, pretože kampaň bude pokračovať aj v budúcnosti. Možnosť zapojiť sa do kampane Zelená míľa je otvorená pre všetky slovenské školy a škôlky,“ hovorí Ivana Jaššová, koordinátorka projektu Priateľov Zeme-CEPA „Dajme šancu Slnku“. Školy, ktoré sú členom KA okrem toho do konca roka 2008 dostanú balíčky s brožúrami “Zelená míľa“, ktoré im v roku 2009 pomôžu motivovať deti k ich zbieraniu. Viac informáciíIvana Jaššová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 02/ 52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk Rudolf Pado, lektor projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0903 028 364, email: oztatry@slovanet.sk Viac informácií o zelených mílách nájdete na: http://www.sunshine-eu.org/sk/start.asp?ID=223709. Brožúrka „Zelená míľa“ je v PDF formáte dostupná aj na: www.sunshine-eu.org
Kľúčové slová: ochrana klímy