Seminárov Priateľov Zeme – SPZ sa zúčastnilo takmer 300 ľudí

Košice, 29.04.2005

Obce a mestá budú musieť od 1. januára 2006 zabezpečiť využitie biologických odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a inej zelene. Priatelia Zeme – SPZ preto v troch mestách počas uplynulého týždňa zorganizovali semináre o možnostiach zberu a zhodnocovania biologických odpadov. Uskutočnili sa v Trnave, Žiline a Košiciach a zúčastnilo sa ich takmer 300 zástupcov samospráv, štátnej správy a firiem.

„Počas diskusií na seminároch mnohí zástupcovia miest a obcí prezentovali svoje predstavy riešení a prejavili aj záujem o spoluprácu s Priateľmi Zeme pri zavádzaní kompostovania,“ hovorí jeden z organizátorov seminárov, Radoslav Plánička.

Začiatkom budúceho roka nadobúda účinnosť ustanovenie zákona o odpadoch, ktoré zakazuje skládkovanie a spaľovanie tzv. „zeleného biodpadu“ (1). Skúsenosti Priateľov Zeme - SPZ však hovoria, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Viaceré nevedia, ako zabezpečiť využitie bioodpadov vznikajúcich na ich území.

„Obce a menšie mestečká sú často presvedčené, že jedinou možnosťou je výstavba veľkých nadregionálnych kompostární s vysokými finančnými nákladmi. Prednášajúci účastníkov preto informovali aj o programoch na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania, spôsoboch motivácie a informovania obyvateľov a budovaní obecných kompostovísk,“ dodáva Plánička. Spestrením programu boli exkurzie do kompostární. Na seminároch prednášali odborníci z Čiech, zo slovenského ministerstva životného prostredia a z Priateľov Zeme – SPZ.

Nové ustanovenie zákona o odpadoch má pomôcť zvýšiť mieru využitia zložiek komunálnych odpadov a odkloniť ich od klasických skládok a spaľovní. Bioodpad z mestskej zelene, záhrad či domácností tvorí približne 30 až 45 percentný podiel komunálnych odpadov. Jeho skládkovanie alebo spaľovanie spôsobuje nemalé environmentálne problémy.

Priatelia Zeme – SPZ organizujú semináre o odpadoch od roku 1998. Okrem praktických rád o kompostovaní na nich informujú aj o povinnostiach, ktoré obciam plynú z legislatívy. Viac informáciíRadoslav Plánička, tel. 0903 669 886, e-mail: planicka@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. 02/5542 2101, cernusakova@changenet.sk
(1) Medzi tzv. „zelený biodpad“ nepatrí biologický odpad z domácností, reštaurácií a podobne. Obmedzuje sa len biologický odpad zo záhrad, mestskej zelene a podobne.
Kľúčové slová: Biologický odpad