Rozbieha sa petičná akcia za záchranu Parku v Barci

Košice, 16.02.2009

Košické mimovládne organizácie SOSNA, Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Priatelia Zeme – SPZ sú znepokojení, ako sa postupne likviduje mestská zeleň v Košiciach. Mestský park, zeleň okolo námestia Osloboditeľov, park v Barci a ďalšie zelené miesta Košíc sú ohrozené v dôsledku ústupkov košickej samosprávy a ďalších zodpovedných orgánov developerským zámerom. „Najviac ohrozený je v súčasnosti Park v Barci, v ktorom chce developer vyrúbať niektoré cenné dreviny, aby mohol na kaštieľ prilepiť nevzhľadnú architektúru nového hotela. Na podporu boja za zeleň sme sa rozhodli začať petičnú akciu “Dnes je to park v Barci, zajtra Váš obľúbený park”. Občania môžu túto petíciu podporiť na internete alebo osobne u aktivistov v uliciach Košíc.“, povedala Katarína Vrábľová z Centra pomoci občanov Priateľov Zeme – SPZ. Štefan Szabó z organizácie SOSNA považuje za najväčšiu hrozbu pre košickú zeleň chystané zrušenie troch VZN (VZN č. 2 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene, VZN č. 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice a VZN č. 25 o miestnom územnom systéme ekologickej stability). Tento chystaný krok samosprávy je podľa viacerých právnikov v rozpore s platnou legislatívou. Zároveň sa tým uvoľnia developerom ruky v dosiaľ nevídanom rozsahu a Košice tak úspešne dobehnú v likvidácii zelene iné mestá na Slovensku. Je smutné, že Košickej samospráve záleží viac na výstavbe, ako na miestach kde si obyvatelia môžu odpočinúť od stresov dnešného života. Petičnou akciou, ako aj ďalšími krokmi chcú uvedené organizácie poukázať na ohrozenie verejnej zelene a chcú prebudiť u verejnosti záujem o túto tému. Zároveň chcú týmito akciami upozorniť predstaviteľov samosprávy, ako aj členov Mestského zastupiteľstva na to, že tieto témy sa týkajú všetkých občanov a že nie je možné obchádzať ich mienku. Viac informáciíIng. Štefan Szabó, PhD, o.z. SOSNA, 0911 951 139 Mgr. Katarína Vrábľová, Priatelia Zeme – SPZ, 0908 656 799 JUDr. Ladislav Rovinský, Spolok pre podporu skrášľovania Košíc, 0905 384 171
Stiahnite si petíciu a zbierajte podpisy

Podporte online petíciu na stránke www.changenet.sk

Viac informácií o kampani...
Kľúčové slová: Košice | samosprávy | VZN | zeleň