Reportáž o skládkach odpadov na TA3

BRATISLAVA, 25.10.2007

Televízia TA3 sa na podnet Priateľov Zeme - SPZ venovala problematike skládok odpadov na Slovensku. Reportáž TA3 o skládkach odpadov na Slovensku:
http://www.ta3.com/sk/reportaze/61154_ochranari-napadli-inspekciu-zp-pre-skladky-odpadov

 

Kľúčové slová: Priatelia Zeme - SPZ