REACH: S oslavami radšej ešte počkať

Brusel, 25.05.2007

Chemická legislatíva REACH, ktorá má v Európskej únii dohliadať na výrobu a používanie nebezpečných chemikálií, začína platiť o týždeň. Spotrebiteľské zväzy, environmentálne organizácie, ženské aj zdravotné združenia z celej Európy však pred predčasnými oslavami varujú. Opatrenia, ktoré REACH zavádza, majú totiž stále veľa nedostatkov. “Dnes sme eurokomisárovi Stavrosovi Dimasovi, ktorý zodpovedá za životné prostredie, poslali otvorený list. Znepokojuje nás, že zatiaľ nie je jasné ako sa budú určovať a regulovať nebezpečné chemikálie.,” hovorí Aleksandra Kordecká z európskych Priateľov Zeme.

Celková myšlienka REACH-u, teda že každá nebezpečná chemikália, ktorá sa ukladá v ľudskom tele, musí byť nahradená bezpečnou alternatívou, je dobrá. Takisto nariadenie, že spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemikálie budú pri väčšine z nich musieť spotrebiteľovi poskytnúť zdravotné a bezpečnostné informácie.

Problém nastáva pri definícii nebezpečnej chemikálie. Nebudú to totiž určovať vedci, ale posudok Európskej komisie, ktorá má právomoc po určitej dobe meniť existujúci legislatívny stav.

“Nie je tak vylúčené, že môžu nastať aj zmeny k horšiemu, teda, že sa bude legislatíva uvoľňovať,” pokračuje Kordecká.

Európska komisia zatiaľ nerešpektuje princíp predbežnej opatrnosti. Ten znamená, že pokiaľ neexistuje jasný vedecký posudok, že chemikália je neškodná, tak sa k spotrebiteľovi nedostane. Ako príklad môžu slúžiť chemikálie napadajúce hormonálny systém človeka. Vedecké poznatky, ktoré na ne upozorňujú, sú však príliš čerstvé, a preto sa zatiaľ do úvahy neberú. Komisia chce v tomto prípade postupovať od prípadu k prípadu, a neplánuje tieto chemikálie zakázať plošne.

Pre úspech REACH-u je rovnako dôležitá aj Európska chemická agentúra, ktorá začína svoju činnosť v Helsinkách v júni 2008. Jej cieľom je dozerať na to, ako sa nová legislatíva uplatňuje.

“Očakávame, že bude pracovať nezávisle od chemického priemyslu s jediným cieľom: brániť zdravie, životné prostredie a ochranu pracovníkov. Eurokomisára Dimasa preto v otvorenom liste žiadame, aby dozrel na to, aby členovia Správnej rady tejto agentúry, ako aj predstavitelia jej pracovných výborov nemali konflikt záujmov. ” uzatvára A. Kordecká. Viac informáciíMecki Naschke, European Environmental Bureau, tel +32 2 289 1094
Aleksandra Kordecka, Friends of the Earth Europe, tel: +32 2 542 6108
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, tel.: 0915 769 124