Raslavice: vďaka príkladnému triedeniu rómovia šetria prostredie aj peniaze obce

Košice, 17.05.2007

Na východnom Slovensku sa podaril unikátny projekt. V obci Raslavice miestni Rómovia triedia svoj odpad. Okrem toho, že sa tým v ich osade zvýšila čistota a poriadok, táto aktivita poskytuje jednému z nich prácu. Projekt, ktorý spolu pripravili starosta obce Anton Lamanec a organizácia Priatelia Zeme sa začal aj vďaka prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu. Do triedenia odpadov sa zapája až 70 percent Rómov, čím sa výrazne znížili náklady obce na odstraňovanie čiernych skládok, ako aj riziko vzniku infekčných ochorení. Zaujímavosťou je, že rómska menšina triedi viac druhov komunálnych odpadov ako väčšinové obyvateľstvo – aj bioodpady. Len vďaka triedeniu a kompostovaniu 30 ton bioodpadov v roku 2006 - z rómskej časti (9,1 ton) a z verejnej zelene (20,9 ton) – sa znížilo množstvo odpadov odvážaných na skládku o 12,5 %. Vďaka tomu Raslavice ušetrili takmer 52 000 Sk na poplatku za odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke. Ak k tomu pripočítame triedenie a recykláciu ďalších druhov komunálnych odpadov, papiera, plastov, skla, ide o významné šetrenie životného prostredia i peňazí v obci. Príkladné triedenie rómskej časti občanov je jedným z dôvodov, vďaka ktorým sa poplatky za odpad v obci nemuseli dvíhať. V dva a pol tisícovej obci žije 350 Rómov.

Okrem osvety obec motivuje k triedeniu občanov aj ekonomicky. Tí, ktorí triedia, platia poplatok za odpad len 175 Sk, ktorí netriedia platia dvojnásobok.

Pre efektívne fungovanie triedeného zberu a kompostovania bolo dôležité uskutočniť rôzne informačné aktivity. Nezisková organizácia Priatelia Zeme - SPZ v rámci pomoci usporiadala preto okrem prednášok pre verejnosť, školu, školenia “kompostmajstrov” aj osvetu “od domu k domu”.

Aj tu Rómov a telesne postihnutých ohrozuje nezamestnanosť a sociálne vylúčenie. „Pri kompostovaní bioodpadu zamestnávame dvoch občanov - okrem telesne postihnutého aj pracovníka z rómskej osady. Kvôli znižovaniu biologického odpadu na skládke je jeho práca nevyhnutná. Ďalšou výhodou je pre Rómov získanie pracovných návykov, ako aj pocit, že robia niečo užitočné“ vysvetľuje starosta Raslavíc Anton Lamanec.

“Ak v malej obci ako Raslavice našli prácu dvaja ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín, môžme si predstaviť koľko pracovných miest by vytvorilo intenzívnejšie triedenie, recyklácia a kompostovanie bioodpadov vo väčších obciach a mestách” hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme a pokračuje: “Recyklácia a kompostovanie vytvárajú podľa štatistík 10 násobne viac pracovných príležitostí ako skládkovanie.”

Projekt v Raslaviciach je inšpiratívny tým, že ukazuje ako sa dajú riešiť sociálne problémy pomocou environmentálnych projektov. Zároveň plní legislatívne povinnosti obce – zákaz zneškodňovania zelených bioodpadov a povinnosť znižovať biolologicky rozložiteľné odpady na skládkach. Je aj ukážkou ako sa dajú zmysluplne využívať eurofondy. Tento projekt bol zaradený medzi ukážkové príklady v rámci celoeurópskeho kompostovacieho projektu “Growing with Compost”.

Priatelia Zeme – SPZ veria, že príklad z Raslavíc zaujme aj ostatné slovenské obce, ktoré platia príliš veľa za odvoz odpadu, majú problém s čiernymi skládkami a vysokú nezamestnanosť medzi rómskou populáciou. Viac informáciíBranislav Moňok, programový koordinátor, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.: 0904 124 726, email: monok@priateliazeme.sk

Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, email: media@priateliazeme.sk
PrílohaVeľkosť
Tlačová beseda - hovorí starosta obce Anton Lamanec78.07 KB
Tlačová beseda, programový koordinátor Branislav Moňok81.24 KB
Pracovník prekopáva kompost185.07 KB
Drevenie konárov na štiepku183.44 KB
Kompostoviská, do ktorých rómovia nosia bioodpad227.58 KB
Rómovia prinášajú bioodpad z domácností204.79 KB
117.63 KB
70% rómskych domácností v Raslaviciach triedi odpad Viac fotografií dočasne nájdete na adrese http://picasaweb.google.com/ceburasky/070517_raslaviceKompostProjekt161.6 KB