Problémová prešovská spaľovňa nebezpečného odpadu chce povolenie na rozšírenie v čase dovoleniek

Košice, 20.07.2009

Investor zámeru 21-násobného zväčšenia kapacity spaľovne nebezpečného odpadu v Prešove využil čas dovoleniek na ďalší krok, a podal žiadosť o povolenie. Napriek tomu, že ešte nesplnil podmienky Ministerstva životného prostredia.

Zámer zväčšenia kapacity spaľovne z momentálne povolených 1 000 ton na 21 000 ton je známy už dlhšiu dobu. Spoločnosť Fecupral plánuje takto vytvoriť najväčšiu spaľovňu nebezpečného odpadu na Slovensku. Dokonca ani dvakrát väčšia Česká republika nemá tak veľkú spaľovňu nebezpečného odpadu.
„Investor už podal žiadosť o povolenie, ale stále sa pritom nevysporiadal s podmienkami, ktoré mu dalo Ministerstvo životného prostredia. Okrem iného mal vypracovať tzv. zvozovú štúdiu, ktorá by zdôvodňovala potrebu takej veľkej spaľovne nebezpečných odpadov. Kapacity spaľovní nebezpečných odpadov na Slovensku nie sú naplnené ani v súčasnosti. Preto logicky sa dá kapacita 21 000 ton nebezpečného odpadu naplniť len dovozom odpadu zo zahraničia.“, upozorňuje Katarína Vrábľová z Centra pomoci občanom Priateľov Zeme - SPZ.

Jesenný požiar v spoločnosti Fecupral ukázal, že spoločnosť má problémy zabezpečiť dostatočne svoj areál proti požiaru. Či už požiar vznikol samovznietením, alebo ho založil neznámy páchateľ, jednoznačne ukázal, že takéto nehody sú reálnou hrozbou v prevádzke, a že ich vzniku nevie spoločnosť Fecupral zabrániť. Pri zvýšení kapacity spaľovne samozrejme dôjde aj k zvýšeniu rizika havárie. A to nie len priamo v prevádzke, ale v dôsledku zvýšenej prepravy nebezpečného odpadu do prevádzky aj na okolitých komunikáciách. A nemusí sa to skončiť tak „dobre“ ako v prípade jesenného požiaru.

Zámer na rozšírenie spaľovne vníma negatívne aj mesto Prešov, ktoré je rozhodne proti umiestneniu takejto prevádzky v navrhovanej lokalite. Napriek všetkým negatívam a problémom tohto projektu sa však investor snaží za každú cenu svoj zámer zrealizovať.

„Myslíme si preto, že je v záujme všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov Prešova, aby vyjadrili svoj názor na tento rizikový zámer. Do povoľovacieho konania, ktoré prebieha na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach sa môžu zapojiť aj dotknutí občania, zaslaním pripomienok na adresu inšpekcie do 25. 7. 2009. Veríme, že čo najviac ľudí túto možnosť využije. Radi im v tom pomôžeme.“, uzavrel Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ.

Fungovanie Centra pomoci občanom je umožnené vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Katarína Vrábľová, Centrum pomoci občanom, Priatelia Zeme - SPZ, 0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk
Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
TSFecupralFinal2.doc54.5 KB