Priemysel sa usiluje oslabiť reguláciu chemikálií

Košice, 11.11.2005

Chemický priemysel v Európe sa podľa Priateľov Zeme usiluje oslabiť pripravované nariadenie EÚ, ktoré má regulovať používanie a registráciu chemikálií, tzv. REACH. Podľa organizácie to znamená, že priemysel dáva prednosť zisku pred zdravím a životným prostredím. Tvrdenie dokumentuje v štúdii, ktorá upozorňuje, že Európskej rade chemického priemyslu na udržateľnosti a transparentnosti nezáleží. Štúdia európskych Priateľov Zeme skúmala postoje 31 členov rady k niektorým oblastiam REACH, ako napríklad nahradenie či vylúčenie niektorých nebezpečných chemikálií, alebo informovanie spotrebiteľov o chemikáliách v tovaroch. Takmer žiadna zo spoločností v dotazníkoch neodpovedala na otázky o práve na informácie o nebezpečných chemikáliách. Rovnakú neochotu badať v súvislosti s poskytovaním základných bezpečnostných informácií o látkach, ktoré produkujú.

"Chemický priemysel často tvrdí, že preň REACH bude pridrahý. Výrazne pri tom preháňa. Náklady, ktoré pre nich bude zavedenie nových pravidiel znamenať, budú tvoriť len 0,05% z ročného obratu sektora. Chemický priemysel každoročne hlási vysoké zisky, takže tieto výdavky preň nemôžu znamenať problém," poznamenáva Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. Náklady na zavedenie REACH sa nadhodnocujú aj na Slovensku. Pozíciu SR k regulácii chemikálií doteraz ovplyňuje štúdia spoločnosti VÚSAPL, ktorú odborníci kritizovali pre chyby a vzájomne si odporujúce údaje.

Európsky parlament bude o REACH rozhodovať o týždeň. Štúdia Priateľov Zeme odhaľuje, že poslanci boli silne lobovaní radou chemického priemyslu. "Snažia sa oslabiť nariadenie natoľko, že by bolo takmer neúčinné. Bolo by šokujúce a veľmi smutné vidieť, že poslanci EP dávajú prednosť požiadavkám veľkých korporácií pred zdravím a životným prostredím," uviedol Paul de Clerck z európskych Priateľov Zeme.

Mimovládne organizácie preto na europoslancov apelujú, aby sa REACH usilovali posilniť, nie oslabiť. Znamená to podporu väčšej kontroly a zavedenia povinnosti nahradiť najnebezpečnejšie chemikálie. Spotrebitelia by mali mať základné informácie o všetkých chemikáliách. "Len takto môže REACH pomôcť chrániť ľudské zdravie a životné prostredie, pričom konkurencieschopnosť európskeho priemyslu nebude ohrozená," tvrdí Ladislav Hegyi.


Správu Priateľov Zeme Európa nájdete na:
http://www.foeeurope.org/publications/2005/chemical_industry.pdf Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
Kľúčové slová: nebezpečné chemikálie