Priatelia Zeme zverejnili pozičný dokument k využívaniu biomasy

Ponicka Huta, 16.04.2007

Rastúce ceny palív a energie ako aj strategické ciele EÚ v oblasti ochrany klímy pred znečisťovaním skleníkovými plynmi čoraz viac podčiarkujú potrebu využívania obnoviteľných energetických zdrojov. Významným obnoviteľným zdrojom energie je lesná a poľnohospodárska biomasa.

Potenciál biomasy sa odhaduje až na 15 % všetkých spotrebúvaných primárnych energetických zdrojov. Aj keď v jej využívaní na energetické účely Slovensko v porovnaní s okolitými štátmi zaostáva, v posledných rokoch sme aj u nás zaznamenali v tejto oblasti výrazný pokrok.

Organizácie, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom, energetikou a životným prostredím tento trend vítajú. Poukazujú však aj na to, že masové energetické využívanie biomasy môže znamenať riziko, ktoré nemožno podceňovať, najmä ak je živelné a ignoruje prirodzené limity krajiny.

Z tohto dôvodu pripravili organizácie Priatelia Zeme-CEPA, Za Matku Zem a Centrum energetických alternatív pozičný dokument, ktorý rámcovo stanovuje zásady udržateľného využívania biomasy.

Cieľom pozičného dokumentu je zabezpečiť efektívne, citlivé  a koordinované využívanie biomasy a naznačiť smer, ktorým by sa mali uberať aj usmernenia a pravidlá pre jeho právnu reguláciu a finančnú podporu. Dodržiavanie navrhovaných zásad by malo predchádzať zneužívaniu biomasy ako perspektívneho zdroja tepla a elektrickej energie.

K pozičnému dokumentu už vyjadrili podporu viaceré subjekty. Je medzi nimi aj organizácia FSC Slovensko, ktorej cieľom je koordinovať vypracovanie, testovanie, harmonizáciu a úpravy národných štandardov pre certifikáciu lesov a monitorovať certifikačné aktivity podľa schémy FSC na území Slovenska. Pozičný dokument podporili aj Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Greenpeace, Nadácia Ekopolis, Priatelia Zeme – SPZ či združenia Sosna a Slatinka. Dokument je prístupný na stránke www.priateliazeme.sk/cepa.

Viac informácií

Michal Zibrin: zibrin@changenet.sk, 0905-976388
Pavol Široký:
siroky@zmz.sk, 0903-791060

 

Kľúčové slová: legislatíva