Priatelia Zeme za záchranu minerálok vo vratných fľašiach

BRATISLAVA, 26.11.2007

Zo slovenských obchodov ubúdajú nápoje vo vratných fľašiach. Zvyšuje to znečisťovanie životného prostredia, často aj cien a spotrebitelia prichádzajú o právo na výber nápoja aj v ekologicky šetrnejšom obale. Ministerstvo životného prostredia SR je na rozdiel od mnohých ostatných v Európskej únii v tejto veci nečinné a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) tento problém dlhodobo ignoruje. Množstvo odpadov z obalov na Slovensku narástlo z 321 000 v roku 2000, až na (podľa rôznych zdrojov) 370 000 [1] - 450 000 ton [2] v r. 2004. Obaly tvoria najväčší objem komunálneho odpadu - až 45% objemu a 30% váhy.

Jednou z príčin je postoj obchodných reťazcov. Väčšina z nich nahrádza vratné, opakovane používané obaly pre nápoje jednorazovými. Vratné obaly sú však podľa odborných štúdií ekologicky šetrnejšie - opätovným používaním výrazne znižujú množstvo odpadu, znečistenia, šetria prírodné zdroje aj energiu. Počet ich opakovaných použití uvádzajú výrobcovia nápojov zväčša v rozmedzí 20 až 50 krát. Vratné sklenené fľaše sa ani po poškodení nemusia stať odpadom – stačí ich triediť, sklo patrí medzi najlepšie recyklovateľné materiály.

Tieto fľaše sa takmer vôbec nepodieľajú na tvorbe nelegálnych skládok. Zo štúdie Technickej univerzity vo Zvolene (2005) vyplynulo, že nápojové obaly tvoria až 38% objemu nezákonne zahodených odpadov v prírode a na uliciach. Z toho však len 0,87% tvoria vratné fľaše. Drvivá väčšina sú nezálohované jednorazové obaly.

Priatelia Zeme – SPZ prispeli v roku 2002 k presadeniu užitočného opatrenia pre podporu vratných obalov v Zákone o obaloch. Podľa neho ak obchod s predajnou plochou nad 100 m2 predáva nápoj v jednorazovom obale a na trhu je ten istý nápoj aj vo vratnom obale, tak musí spotrebiteľovi ponúknuť oba.

„Obchodné reťazce to však nedodržiavajú a Slovenská obchodná inšpekcia toto porušovanie Zákona č. 529/2002 Z.z. nekontroluje. Ak sme aj zasielali výsledky našich zistení, ktoré preukazovali porušovanie zo strany drvivej väčšiny obchodov, SOI buď nekonala alebo to riešila iba slovnými dohovormi. Pokuty neudeľovala ani pri opakovanom porušovaní. Napriek tomu, že ide o vedomé, arogantné ignorovanie platného zákona zo strany týchto obchodov“ hovorí predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Namiesto presadzovania výraznejšej podpory pre ekologickejšie vratné obaly zo strany Ministerstva životného prostredia SR, tak ako to robia ostatné štáty EÚ, Slovenské na jar tohto roku predložilo zlý návrh Zákona o obaloch. V ňom navrhovalo naopak obmedziť počet obchodov, ktorých sa týka povinnosť ponuky nápojov vo vratných obaloch . Väčšina obcí na Slovensku takéto veľké predajne nemá a tak ich obyvatelia nebudú mať šancu nakupovať ekologicky.

Priatelia Zeme-SPZ preto začínajú Celoslovenský týždeň aktivít, v ktorom vyzývajú verejnosť, obce aj školy, aby kontrolovali predaj minerálok v obchodoch a nedostatky hlásili Slovenskej obchodnej inšpekcii.

„Zapojilo sa takmer 50 škôl z celého Slovenska, obce aj ďalšie mimovládne organizácie. Informačné stánky s materiálmi o výhodách vratných obalov budú v Bratislave, Košiciach, Prešove, Zvolene a ďalších mestách,“ hovorí Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme-SPZ.

Obce aj verejnosť môžu prispieť tak, že na seminároch, školeniach a tlačových konferenciách uprednostnia minerálky v skle, prípadne požiadajú obchodníkov, aby predávali nápoje vo vratných obaloch.

„Je to posledný pokus o záchranu vratných fliaš,“ uzatvára L.Hegyi.

Zdroje:
[1] Ministerstvo životného prostredia SR, správa pre európsku komisiu
[2] Priemyselné zdroje.

Viac informáciíViac informácií:
Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: obaly
Témy: odpady