Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú občanov, aby nahlasovali nelegálne skládky v povodí Ružínskej priehrady a jej prítokov

Košice, 24.09.2008

Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú občanov, aby im oznámili všetky tzv. čierne skládky, menšie smetiská, skládky stavebného odpadu, ako aj ďalší odpad v celom povodí Ružínskej priehrady. Dôležité sú najmä prítoky tejto vodnej nádrže, okolité lesy a priestranstvá v blízkosti obcí. Jedná sa o ďalšiu fázu projektu, zameraného na odstraňovanie príčin znečistenia Ružína odpadmi. Jeho cieľom je trvalé zníženie množstva nelegálnych skládok a znečistenia širšieho okolia aj samotnej priehrady. To je možné len postupným odstraňovaním príčin dnešného mimoriadne zlého stavu, ktorý spočíva najmä v zlom systéme nakladania s komunálnym odpadom v okolitých obciach. „Preto je dôležité, aby sa občania skutočne zapojili do nahlasovania nelegálnych skládok a pomohli nám zlepšiť situáciu na Ružínskej priehrade, ako aj v jej širšom okolí,“ hovorí Mg.Katarína Vrábľová, koordinátorka Priateľov Zeme-SPZ a pokračuje: „Monitoring tzv. čiernych skládok bude slúžiť na to, aby sme vedeli zmapovať, odkiaľ ide najväčší tok odpadov a ktorých obcí sa primárne týka. Je to základný predpoklad pre budúce systémové zmeny.“ Priatelia Zeme-SPZ apelujú na občanov, aby sa zapojili do monitoringu celého povodia. Čo sa týka nahlasovania nelegálnych skládok, vítaní sú predovšetkým miestni obyvatelia z 22 obcí a miest na prítokoch Hornádu, Hnilca a Belej, napríklad z Gelnice, Jakloviec, Kluknavy, Kojšova, Krompách, Margecian, Mníška pod Hnilcom, Prakoviec, Richnavy, Spišských Vlachov, Veľkého Folkmara či Vojkoviec. Priatelia Zeme-SPZ spoluprácu s nimi nadviazali dotazníkom pre vedenie samospráv o stave ich odpadového hospodárstva. Nasledovať bude vzdelávací seminár pre zástupcov obcí a prehlbovanie individuálnej spolupráce s nimi. Povodie Ružínskej priehrady patrí k miestam, ktoré sú v rámci Slovenska najviac znečistené odpadmi. Dôležité je preto zmeniť súčasný nefunkčný systém nakladania s komunálnym odpadom v obciach. „Niekde nefunguje systém odvozu odpadu, poplatky alebo je problém s nízkou informovanosťou. Preto sa snažíme osloviť na spoluprácu vedenie obcí aj radových občanov,“ vysvetľuje Mgr.Katarína Vrábľová. Pokiaľ objavíte tzv. čiernu skládku, nahláste ju prosím priamo Priateľom Zeme-SPZ mailom na spz@priateliazeme.sk, prípadne telefonicky na 055 / 677 1 677 a na 0903 77 23 23. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799 vrablova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: nelegálne skládky | Ružín | samosprávy