Priatelia Zeme-SPZ ponúkli pomoc pri vyšetrovaní požiaru v Detoxe

Košice, 26.06.2006

Požiar skladu chemikálií firmy Detox v Petržalke potvrdzuje, že pri posudzovaní zámerov prevádzok, ktoré majú nakladať s nebezpečnými odpadmi, musí byť bezpečnosť jedným z kľúčových kritérií. Konštatujú to Priatelia Zeme-SPZ, ktorí viaceré takéto zámery nakladajúce s nebezpečnými odpadmi pripomienkovali. Firmy podnikajúce v tejto oblasti, ale aj niektoré úrady sa veľmi často uspokoja s tvrdením, že moderné zariadenia sú bezpečné. Viaceré predkladané projekty ktoré mali nakladať s desaťtisícami nebezpečných odpadov ročne sa nedostatočne, alebo vôbec nevenujú bezpečnostným opatreniam. „Stretli sme sa napríklad s tým, že projekt výstavby spaľovne nebezpečných odpadov nepočítal so zariadením pre odstavenie prívodu odpadov pri poruche; chýbalo upresnenie spôsobu manipulácie s nebezpečným odpadom a informácie o jeho zmiešavaní. Pri nevhodnom zmiešavaní totiž môže dôjsť k explóziám,“ poznamenáva predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi. Organizácia pomohla dotknutým občanom zastaviť už viacero zlých projektov nakladania s nebezpečnými odpadmi.

V súvislosti s požiarom v sklade Detoxu Priatelia Zeme-SPZ ponúkli pomoc vyšetrujúcim orgánom. „Sme ochotní finančne prispieť na analýzu zbytkov po požiaru, ktorá by mala zistiť, či neobsahujú nebezpečné toxické látky ako dioxíny či PCB. Pri objasnení havárie mienime pomôcť aj ďalšími aktivitami,“ dodáva Hegyi. Organizácia okamžite po požiari požiadala kompetentné orgány o presný zoznam skladovaných nebezpečných látok. V prípade, že v Petržalke horeli chlórované fenoly alebo PCB nemožno podľa Hegyiho vysoké koncentrácie toxických látok v okolí požiaru vylúčiť.

Priatelia Zeme-SPZ tiež upozorňujú, že firma Detox musí mať presný zoznam skladovaných látok, pretože evidenciu o množstvách a druhoch nebezpečného odpadu vyžaduje legislatíva. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/5244 2104, cernusakova@changenet.sk