Priatelia Zeme – SPZ ponúkajú pomoc občanom

Košice, 19.05.2009

Priatelia Zeme – SPZ oficiálne spustili Centrum pomoci občanom, ktoré umožní pomáhať občanom efektívnejšie než doteraz.

Na Slovensku sa za posledný rok stalo známym najmä bezohľadné obchádzanie zákonov v kauze pezinskej skládky. Táto kauza je ale len špičkou ľadovca, na celom Slovensku sa objavujú prípady, kde si investor a často aj miestni politici vyberajú lokalitu na svoje plány nie na základe odborných kritérií, ale podľa toho, v ktorej obci sa dá zámer najľahšie pretlačiť.

Dôsledkom takéhoto „odborného“ prístupu sú napríklad prípady presadzovania skládok odpadov v lokalitách zosuvov pôdy alebo vysokej hladiny podzemných vôd. Teda na miestach, kde by skládka, či podobná stavba, rozhodne stáť nemala. Reálne hroziaca havária by kontaminovala okolité prostredie toxickými látkami z odpadov, pričom náklady na riešenie havárie by nehradil investor, ale obec a občania. Dôsledkom „odborného“ prístupu sú tiež nekvalitne vypracované projekty spaľovní odpadov, ktoré potláčajú rozvoj triedenia a recyklácie odpadov, zvyšujú poplatky za odpad a majú negatívne dopady na zdravie ľudí.

Priatelia Zeme - SPZ preto zriadili Centrum pomoci občanom. Ponúkajú pomoc občanom, ktorí majú problém s negatívnym projektom v ich obci alebo meste, aby sa obrátili na Priateľov Zeme - SPZ. Centrum je spolufinancované z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Katarína Vrábľová z Centra pomoci občanom hovorí: „Bežní občania nemajú dostatočné odborné ani právne kapacity analyzovať takéto zámery a brániť svoje práva na zdravé životné prostredie. Našim cieľom je pomôcť dotknutým občanom a dosiahnuť dôsledné posúdenie vplyvov takýchto projektov na životné prostredie a občanov. Následne tiež dosiahnuť minimalizáciu negatívnych vplyvov, v prípade závažných negatív aj zastavenie projektu. Hlavnou podmienkou pomoci je ale aktivita dotknutých občanov na miestnej úrovni, my im chceme pomáhať v boji, nie podporovať v apatii.

Viac informácií

Mgr. Katarína Vrábľová, Centrum pomoci občanom, 0908 656 799, vrablova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk
Martin Valentovič, predseda Priatelia Zeme – SPZ, 0903 279 817, valentovic (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

PrílohaVeľkosť
090515-tlac-cpo.doc101.5 KB