Priatelia Zeme – SPZ organizujú odborný seminár "Bioodpad - základ riešenia Vašich problémov s odpadmi"

Košice, 15.06.2009

Biologické odpady sú v posledných rokoch stále aktuálnou a diskutovanou témou. Súvisí to so zákazom zneškodňovania biologických odpadov zo zelene, ktorá začala platiť od januára 2006 a povinnosťou znižovať množstvá bioodpadov ukladaných na skládku. Vynárajú sa stále nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov a biologických odpadov. Zároveň stále narastajú poplatky za zneškodňovanie odpadov.

Priatelia Zeme – SPZ preto organizujú pre samosprávy, firmy ale aj aktívnych občanov seminár, ktorý si kladie za úlohu ukázať ako jednoducho, efektívne a ekonomicky zhodnocovať biologický odpad. Je určený najmä pre odborných pracovníkov, ktorý majú problémy v oblasti zberu a zhodnocovania bioodpadu.

Seminár sa koná 23.06.2009 v Banskej Bystrici. Miesto konania je Kongresová sála Obvodného úradu na Nám. Ľ. Štúra 1. Odznejú tam prednášky popredného slovenského odborníka na kompostovanie Branislava Moňoka o všetkých aspektoch nakladania s bioodpadom.

Prihláška je k dispozícii na http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/odborny-seminar-bioodpad-zaklad-riesenia-vasich-problemov-s-odpadmi

Seminár je súčasťou projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Katarína Vrábľová, organizačný garant, Priatelia Zeme - SPZ, 0908 656 799, vrablova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

Kľúčové slová: Biologický odpad