Priatelia Zeme-SPZ diskutovali so zdravotníkmi o spaľovaní odpadov

TASR, Bratislava, 25.11.2006

Spaľovanie odpadov v zdravotníctve, používanie PVC, ortuti a triedenie odpadov v nemocniciach boli témami minulotýždňového seminára spoločnosti Priatelia Zeme - SPZ Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania zdravia a prostredia, na ktorom sa v Žiline zúčastnili odborníci z Poľska, Českej republiky a Slovenska.

"Pre infekčný odpad, ktorý na Slovensku tvorí často takmer 95 percent nebezpečného odpadu z nemocníc, stále využívame drahé a environmentálne sporné spaľovne. Existujú pritom lacnejšie a čistejšie alternatívy, napríklad autoklávy alebo mikrovlnné technológie," uviedol počas seminára Ladislav Hegyi zo spoločnosti Priatelia Zeme - SPZ. Poukázal pritom na fakt, že v Českej republike sú investičné náklady pri autokláve v porovnaní so spaľovňou nižšie o 7600 korún na každú tonu odpadu. Ďalším dôležitým faktorom je podľa Hegyiho zdravotné hľadisko, pretože emisie a únik ťažkých kovov zo spaľovní súvisia so vznikom rakoviny pľúc, hrtana, ako aj ischemickou chorobou srdca.

Podľa konzultanta pre odpadové hospodárstvo v zdravotníckych zariadeniach v Poľsku Pawla Gluszynského sa dajú problémy so spaľovaním alebo skládkovaním nemocničných odpadov výrazne redukovať obmedzením jeho vzniku, dôsledným triedením a recykláciou. "Okresná nemocnica v poľskom Wolomine ušetrí vďaka programu triedenia a znižovania odpadov takmer milión korún ročne. Vyžaduje si to školenie personálu v oblastiach triedeného zberu a prevencie," informoval Gluszynski.

Ďalším závažným rizikom PVC je podľa Hegyiho, že obsahujú zdraviu škodlivé zmäkčovadlo DEHP (ftalát), ktoré sa z materiálu uvoľňuje pri jeho použití. Zdôraznil, že DEHP je toxický, poškodzuje imunitný systém, a má aj ďalšie negatívne účinky. Rizikovou skupinou sú najmä tehotné ženy, dojčatá, pacienti na hemodialýze a deti podrobujúce sa opakovanej transfúzii. "Väčšina výrobcov dnes ponúka pomôcky s PVC, ale aj bez neho. Časť z nich je cenovo porovnateľná, na rozdiel od PVC však neohrozujú zdravie pacientov," dodáva Karolína Ružičková z organizácie Health Care Without Harm Europe.

Spoločnosť Priatelia Zeme - SPZ na seminári ponúkla zdravotníckym zariadeniam pomoc pri znižovaní množstva odpadov ich triedením, pri náhrade spaľovní odpadov čistejšími a lacnejšími alternatívami, ako aj v otázkach náhrady PVC a ortuti v zdravotníckych pomôckach.