Priatelia Zeme spúšťajú projekt na odstránenie príčin znečistenia Ružína

Košice, 30.06.2008

Priatelia Zeme-SPZ tento víkend usporiadali prvú z akcií projektu, zameraného na odstraňovanie príčin znečistenia vodnej nádrže Ružín odpadmi. Uskutočnili prvú z rady ankiet medzi chatármi o tom, ako nakladajú s odpadom a monitorovali výskyt tzv.čiernych skládok v časti Ružína. Priehrada s dĺžkou 14 km a rozlohou 390 hektárov bola v minulosti jednou z najvyhľadávanejších a najatraktívnejších lokalít na Slovensku. Dnes patrí k miestam, ktoré sú najviac znečistené nelegálnymi skládkami a odpadmi. V určitých obdobiach roka je vodná hladina pokrytá takmer súvislou vrstvou odpadov. Fotografie tohto katastrofálneho stavu je možné vidieť na http://www.priehradaruzin.tym.sk/. Miestni chatári sa obrátili s prosbou o pomoc na Priateľov Zeme-SPZ. Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, vysvetľuje: „Príčina neustáleho znečisťovanie Ružína spočíva v nedostatočne zabezpečenom, zlom systéme nakladania s komunálnym odpadom v okolitých obciach. V niektorých obciach dodnes nemajú všetci občania nádoby na odpad, zle funguje systém odvozu odpadu, poplatky aj informovanosť. Z týchto obcí potom odpady „doplávajú“ do nádrže cez prítoky alebo ich niektorí občania priamo vyhodia na brehu priehrady.“ Priatelia Zeme-SPZ chcú dosiahnuť výrazné zlepšenie súčasnej situácie. Svoje aktivity sa rozhodli uskutočniť v troch krokoch, a to: monitoring všetkých príčin znečistenia Ružínskej priehrady, v rámci ktorého budú prebiehať aj ďalšie víkendové akcie, osvetovú prácu a konkrétnu pomoc obciam, čiže usporiadanie vzdelávacieho seminára a informačných aktivít pre zástupcov samosprávy i občanov, ako aj poskytovanie bezplatného poradenstva pre zlepšenie nakladania s odpadmi a vytvorenie odpadových hliadok, ktoré budú kontrolovať vznik nelegálnych skládok a podávať podnety na porušovanie zákonov. „Správca priehrady – Východoslovenský vodohospodársky podnik – je nútený vynakladať vysoké finančné čiastky na jej čistenie. Toto čistenie sa však musí realizovať pravidelne, pretože priehrada sa v krátkom čase odpadmi znovu zaplní. Dôvodom je, že sa neodstraňuje príčina, ale stále iba následok,“ hovorí Katarína Vrábľová z organizácie Priatelia Zeme-SPZ. Priatelia Zeme-SPZ apelujú na občanov, ktorí by mali záujem im v tomto úsilí pomôcť, aby sa k nim pripojili. Sú vítaní všetci, či už v rámci monitoringu tzv.čiernych skládok, ankety medzi obyvateľmi a chatármi na Ružíne alebo ako členovia odpadových hliadok. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799 vrablova@priateliazeme.sk