Priatelia Zeme-CEPA zriadili Otvorené centrum neformálneho vzdelávania pre rómske deti a mládež

Banská Bystrica, 25.09.2008

Priatelia Zeme-CEPA zrealizovali v minulom školskom roku tretí projekt podporený z Hodiny deťom pre rómske deti a mládež. Obsahom projektu bolo programové zriadenie a činnosť Otvoreného centra neformálneho vzdelávania (OCNV). Centrum prioritne slúži mladým ľuďom z osady Lešť pri Ponickej Hute (okres Banská Bystrica). Cieľom OCNV je prostredníctvom zaujímavých aktivít podporiť osobnostný rozvoj vo voľnom čase. „Nové zručnosti a vedomosti pomôžu rómskej mládeži byť v budúcnosti úspešnými v školskom, pracovnom aj spoločenskom živote. Kvôli zlej ekonomicko-sociálnej situácii rodín totiž nemajú deti možnosti a príležitosti pre svoj rozvoj a uplatnenie v živote bez vonkajšej pomoci. Týka sa to najmä talentovaných detí,“ hovorí Darina Diošiová, koordinátorka rómskeho programu Priateľov Zeme-CEPA. OCNV doteraz ponúklo možnosť rozvíjať sa vo vybraných umeleckých oblastiach, zdokonaľovať sa v anglickom jazyku, pracovať na počítači a orientovať sa na internete, zdokonaľovať sa v zručnostiach pre úspešný školský a spoločenský život, či zapojiť sa do prípravy projektov na pokračovanie týchto aktivít. Vďaka podpore z Ministerstva kultúry SR bolo možné rozšíriť ponuku aj o environmentálne aktivity, kde Priatelia Zeme-CEPA v rámci rómskeho projektu nadviazali spoluprácu predovšetkým s BirdLife Slovensko. „Tešíme sa aj zo záujmu detí o Afriku, vzdialenú prírodu, vesmír, oceán, či dokonca euro,“ pokračuje Darina Diošiová: „snažíme sa ponúknuť im reálne vedomosti aj naučiť ich vzťahu k tomu, s čím sa denne stretávajú. Čakajú nás ešte témy ako zdravý životný štýl, zdravá strava, fair trade alebo eko-pestovanie poľnohospodárskych plodín.“ Celkovo sa do programu pravidelne aj nepravidelne zapájalo 25 detí vo veku 6 až 17 rokov a 35 študentov Ústavu romologických štúdií pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v rámci študentskej praxe. Študentská prax sa realizovala v rámci projektu Centrum pre aplikáciu a prax, kde Priatelia Zeme-CEPA spolu s ďalšími dvoma organizáciami na Slovensku hosťovali študentov a umožnili im uplatniť získané vedomosti v praktickej činnosti s rómskymi komunitami. „V školskom roku 2008/2009 je jedným z cieľov OCVN pripraviť skupinu mladých rómskych dobrovoľníčok a vytvoriť im technické podmienky na efektívnu prácu s ďalšími členmi svojej komunity na skvalitňovaní života,“ uzatvára Darina Diošiová. Viac informáciíDarina Diošiová, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0905 98 00 38, e-mail: darina@changenet.sk