Priatelia Zeme-CEPA spúšťajú projekt rómskeho dobrovoľníctva

Banská Bystrica, 21.10.2008

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s banskobystrickým Centrom pre dobrovoľníctvo rozbehli v týchto dňoch pilotný projekt na podporu rómskeho dobrovoľníctva. Cieľovou skupinou je 8 najaktívnejších dievčat a chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov a ich matiek z osady Lešť a približne 20 študentov a študentiek z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tí absolvujú originálny kurz dobrovoľníctva špecificky pre túto skupinu. Priatelia Zeme-CEPA ich materiálne a personálne podporia pri realizácii 6-týždňového pilotného programu aktivít, zameraných na mladšie deti a ich rodičov, Rómov z osady Lešť. Tá leží na pomedzí obcí Poniky-časť Ponická Huta a Dúbravica v okrese Banská Bystrica. Lešť má 90 obyvateľov, z toho polovica je mladšia ako 18 rokov. „Naším cieľom je, aby prostredníctvom projektu vznikla skupina mladých rómskych a pro-rómsky zmýšľajúcich ľudí, ktorí budú ochotní a schopní venovať sa svojim rovesníkom v materských alebo iných komunitách,“ hovorí Darina Diošiová, koordinátorka rómskeho programu. Projekt na vyškolenie prvej skupinky rómskych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok podporil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Viac informáciíDarina Diošiová, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0905 98 00 38, e-mail: darina@changenet.sk
Kľúčové slová: dobrovoľníctvo | Rómovia