Priatelia Zeme-CEPA realizujú ďalší pro-rómsky projekt

Banská Bystrica, 06.11.2008

Občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA spustili v poradí štvrtý projekt podporený z Fondu Hodina deťom. Projekt je zameraný na najaktívnejšie deti vo veku 13 až 17 rokov z osady Lešť pri Ponickej Hute a z obce Hrochoť (obe v okrese Banská Bystrica). Novým aspektom práce s rómskou komunitou je v tomto školskom roku zameranie sa na skupinu 12 najaktívnejších detí, ktoré sa vyprofilovali ako lídri a líderky po 4-ročnej práci s väčšou skupinou detí a matiek. Darina Diošiová, koordinátorka rómskeho programu hovorí: „V rámci štvrtého projektu, podporeného z Fondu Hodina deťom sa mladí ľudia stretnú s úplne novými témami, ako je napríklad fungovanie samosprávy, komunitný rozvoj, rodová rovnosť a rovnosť príležitostí. Vďaka nim má mladá líderská skupina šancu získať nielen nové informácie a zručnosti, ale aj ďalšie možnosti pre prácu s ostatnými obyvateľmi svojich komunít.“ Projektovým cieľom je budovanie kapacít aktívnych mladých Rómov na vidieku. Ten úzko korešponduje s projektom na rozvoj rómskeho dobrovoľníctva, ktorý Priatelia Zeme-CEPA realizujú v spolupráci s Centrom pre dobrovoľníctvo z Banskej Bystrice a Ústavom romologických štúdií pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Viac informáciíDarina Diošiová, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0905 98 00 38, e-mail: darina@changenet.sk
Kľúčové slová: Rómovia