Priatelia Zeme-CEPA pomáhajú obciam na Poľane kompostovať

Ponická Huta, 18.09.2009

Včera sa uskutočnil posledný z úvodných seminárov o kompostovaní určených samosprávam štyroch mikroregiónov v okolí Poľany. Semináre organizovali Priatelia Zeme-CEPA.

Mikroregióny okolo Poľany (MR Severné Podpoľanie, MR Čierny Hron, MR Rentár a MR Podpoľanie), sú cieľovým územím projektu „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“. Projekt má zlepšiť podmienky pre hospodárenie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v obciach a domácnostiach. Seminár bol určený starostom obcí, ktorí prejavili o prezentovanú problematiku veľký záujem.

,,Na seminároch o kompostovaní sme oboznámili starostov obcí aj verejnosť s naším projektom v regióne Poľana. Reagujeme ním na akútnu potrebu samospráv správne nakladať s biologicky rozložiteľnými odpadmi, pretože zákon im ukladá povinnosť do konca roku 2010 obmedziť produkciu kompostovateľných odpadov až o 25 % oproti roku 1995,“ hovorí Peter Halaj, terénny pracovník projektu.

„Na seminári som dostal praktické informácie o kompostovaní a hlavne prehľad o povinnostiach, ktoré nás čakajú. Verím, že projekt nám pomôže vyriešiť problémy, ktoré dnes máme s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Často ich totiž ľudia spaľujú a ukladajú na čiernych skládkach, čo je v rozpore so zákonom. Správne kompostovanie zníži aj náklady na ich odvoz,“ povedal po seminári Peter Výboh, starosta obce Vígľaš.

Priatelia Zeme-CEPA vyzvali obce, aby pomohli pri zbere údajov a hľadaní aktivistov a dobrovoľníkov, ktorí budú organizácii pomáhať pri príprave a stavbe obecných aj domácich kompostovísk.

Viac informácií

Peter Halaj, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, tel.c.: 0904522362; 0917 269711, halaj@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie