Pozičný dokument o biomase získava podporu organizácií

Ponická Huta, 10.05.2007

Pozičný dokument o biomase (1) s názvom „Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku“ doposiaľ podporilo 19 organizácií (viď nižšie). Dokument, ktorý pripravili organizácie Priatelia Zeme-CEPA, o.z. ZA MATKU ZEM a Centrum energetických alternatív, stanovuje základné pravidlá pre využívanie biomasy na energetické účely. Na jednej strane je potrebné zvýšiť využívanie potenciálu biomasy na Slovensku a znížiť tak závislosť dovozu energetických surovín z Ruska. Na druhej strane je dôležité zabezpečiť, aby bolo jej využívanie účelné a dlhodobo efektívne a aby využívanie biomasy nedestabilizovalo prírodné prostredie.

Organizácie plánujú v spolupráci s inými zainteresovanými subjektmi pozičný dokument rozpracovať do detailnejších pravidiel. „Pozičný dokument predložíme Ministerstvu životného prostredia SR a Vláde SR ako podnet na stanovenie základných pravidiel pre trvalo udržateľné využitie biomasy.“ , povedal Pavol Široký, assistent siete AGREE.NET na Slovensku. „Je žiadúce, aby sa navrhnuté zásady premietli do konkrétnych pravidiel a podmienok pre poskytovanie stimulov na podporu využívania biomasy na Slovensku.“ dodal Široký.

Priatelia Zeme-CEPA iniciovali v uplynulých rokoch prípravu pilotného projektu využívania biomasy, v rámci ktorého sa bude z tohto zdroja vykurovať takmer 50 verejných objektov v 9 obciach v okolí Banskej Bystrice. Zároveň pripravujú regionálnu stratégiu využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane biomasy pre detviansky región.

Na konkrétnych príkladoch tak ukazujú, ako je možné udržateľným spôsobom a zároveň koncepčne a koordinovane využívať obnoviteľné zdroje energie na vidieku.

„O prípravu koncepčného rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov v Mikroregióne Podpoľanie prejavil záujem aj predseda banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš“, uviedol Michal Zibrin, koordinátor energetického programu Priateľov Zeme-CEPA.

„Podieľame sa aj na príprave alternatívnej energetickej koncepcie pre okres Veľký Krtíš, ktorá je tesne pred dokončením. V priebehu mesiaca by mala byť predstavená samosprávam aj verejnosti.“, dodal Zibrin. Viac informácií

Michal Zibrin: zibrin@changenet.sk, 0905-976388
Pavol Široký:
siroky@zmz.sk, 0903-791060


(1) Pozičný dokument si môžete stiahnuť na stránke: http://web.changenet.sk/aa/files/8daeda84bb7a43ab9fe29445a0dd85f3/pozicny%20dokument%20biomasa.pdf

Príloha:
Zoznam organizácií podporujúcich pozičný dokument ku dňu 9.5.2007:

1.lesoochranárske zoskupenie VLK
2.Greenpeace Slovensko
3.FSC Slovensko
4.ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj
5.Priatelia Zeme-SPZ
6.Nadácia Ekopolis
7.Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ)
8.Združenie Slatinka
9.o.z. SOSNA
10.Klub Strážov
11.Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - Pčola
12.H+M Service s.r.o.
13.Inforse Europe
14.Ľudia proti rasizmu
15.Združenie občianskej sebaobrany
16.Dubnická environmentálna skupina
17.Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia - Ipeľská únia
18.MV SZOPK
19.BROZ - Bratislavské regionálne a ochranárske združenie
Kľúčové slová: Biomasa | klimatické zmeny