Pokuta je právoplatná, Detox ju zaplatí

SME, Bratislava, 29.01.2007

Firma na skladovanie nebezpečných odpadov musí zaplatiť pol milióna korún. Problém, kde v meste skladovať takéto chemikálie, sa stále nerieši. Starosta Rače hovorí, že plánované logistické centrum nikdy nepovolí.

Firma Detox polmiliónovú pokutu zaplatí. Potvrdil to Marek Béreš zo spoločnosti.

Pokutu udelila ešte koncom októbra Slovenská inšpekcia životného prostredia, lebo firma porušila zákon. Detox sa odvolal, no sankciu minulý týždeň na inšpekcii potvrdili.

Nemali povolenie a záznamy

To, že Detox porušil zákon o odpadoch, sa zistilo ešte v lete. Spoločnosť nemala povolenie na skladovanie niektorých nebezpečných látok a neviedla dostatočné záznamy o ulože­ných chemikáliách.

Hasiči počas požiaru 19. júna preto nevedeli, aké látky horia a policajti vyzývali Petržalčanov, aby radšej zatvorili okná. Podľa prvotných informácií tu mal byť totiž uložený aj kyanid.

Pokutu chcú na splátky

Rozhodnutie o pokute je už právoplatné. „Do 30 dní, teda do 18. februára ju musí firma Detox zaplatiť,“ povedal Michal Štefánek, hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Firma sa v októbri odvolávala pre procesnú chybe. Detox plánuje pokutu zaplatiť v šty­roch splátkach. „Je to štandardný postup a vo väčšine prípadov sa žiadostiam vyhovie,“ povedal Béreš.

Suma poputuje rovnako ako všetky pokuty do envirofondu ministerstva, teda do štátneho rozpočtu.

V Rači sklady nebudú

Požiar začal diskusiu o tom, kde v hlavnom meste by sa mal skladovať nebezpečný odpad. Len neďaleko od miesta, kde horelo, sú totiž obytné domy najväčšieho sídliska na Slovensku.

V auguste potvrdil súkromný investor zámer vybudovať logistické centrum so skladmi pre nebezpečné odpady, chemikálie a petrochemické výrobky. Plánovaný objekt mal stáť na ploche vyše 14 hektárov v Rači, v lokalite Spodné Šajby, juhovýchodne od račianskej železničnej stanice. Unison chcel začať stavať tento rok.

„Logistické centrum nemá povolenie a nikdy nedáme súhlas na skladovanie nebezpečného odpadu,“ povedal však o zámere v Rači jej starosta.

Projekty sú nedostatočné

Firmy podnikajúce v tejto oblasti, ale aj úrady sa často uspokoja s tvrdením, že moderné zariadenia sú bezpečné, hovorí predseda federácie environ­men­tál­nych organizácií Priatelia Zeme Ladislav Hegyi. Združenie podobné stavebné zámery ako sklady nebezpečných chemikálií pripomienkuje.

„Stretli sme sa napríklad s tým, že projekt výstavby spaľovne nebezpečných odpadov nepočítal so zariadením na odstavenie prívodu odpadov pri poruche. Chýbalo upresnenie spôsobu manipulácie s nebezpečným odpadom a informácie o jeho zmiešavaní. Pri nevhodnom zmiešavaní totiž môže dôjsť k explóziám.“