Petícia: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!

Haluzice, 12.04.2020

Veľké chemické a osivárske korporácie chcú na trh presadiť nové geneticky modifikované organizmy (GMO), čím sa na naše polia a taniere dostanú geneticky modifikované potraviny bez toho, aby sme o tom vedeli.

Tieto spoločnosti už roky lobujú u Európskej komisie, aby vylúčila nové GMO z európskeho nariadenia o GMO, pričom uvádzajú nepodložené tvrdenia o údajných prínosoch pre udržateľnosť, zníženie množstva pesticídov a klímu. Keďže však vlastnia aj patenty na osivá vytvorené týmito technikami, ich skutočnou motiváciou zostáva zvyšovanie ziskov. Takéto priemyselné prevzatie osív by vážne ohrozilo nezávislosť poľnohospodárov v oblasti osív a poľnohospodársku biodiverzitu ako celok.

Európska komisia teraz plánuje vylúčiť nové GMO, ktoré nazýva nové genomické techniky (NGT), zo schvaľovacích procesov v rámci existujúcich právnych predpisov EÚ o GMO. Podľa súčasných pravidiel podliehajú staré a nové GMO schváleniu EÚ, ktoré zabezpečuje hodnotenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, transparentnosť pre výrobcov a poľnohospodárov a jasné označovanie pre spotrebiteľov. Vylúčenie nových GMO by zabránilo poľnohospodárom, výrobcom potravín, obchodníkom a občanom rozhodnúť sa pre voľbu bez GMO. Hrozí aj strata právnej možnosti zakázať ich pestovanie. Máme právo rozhodovať o tom, čo budeme jesť a pestovať na našich poliach!

  • Nové GMO sú GMO a ako také musia byť regulované v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti. Všetky GMO musia prejsť prísnym hodnotením bezpečnosti a musia byť označené ako geneticky modifikované, aby sa zabezpečila transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci pre občanov a poľnohospodárov.
  • Je potrebné uskutočniť širší výskum environmentálnych, biologických a zdravotných rizík nových GMO, ich sociálno-ekonomické vplyvy na poľnohospodárov a potravinový systém, a vývoj detekčných metód.
  • Vlády (a rozhodovacie orgány EÚ) musia presadzovať a podporovať osvedčené riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo odolné voči zmene klímy, ako sú agroekologické postupy a ekologické poľnohospodárstvo, a chrániť slobodu šľachtiteľov, aby mohli pôsobiť bez obmedzovania širokým rozsahom patentov na osivá vyrobené s použitím nových GMO.

Naliehavo Vás žiadame o zaujatie rozhodného stanoviska proti akýmkoľvek pokusom vylúčiť nové GMO z platných právnych predpisov EÚ o GMO a aby ste presadzovali povinné kontroly bezpečnosti, transparentnosť a označovanie všetkých GMO s cieľom zaručiť bezpečnosť našich potravín, ako aj chrániť prírodu, životné prostredie a našu slobodu výberu.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Ing. Peter Sudovský, Jeruzalemámská 28, 91701 Trnava

 

Prečo medzinárodná petícia za prísnu reguláciu a označovanie nových GMO?

Čert nikdy nespí a medzitým čo u nás čakáme na zákaz pestovania pôvodných geneticky modifikovaných plodín (GMO plodín), korporátny biotechnologický priemysel prichádza s novinkou a inou taktikou. Pomocou citlivejších nových genómových techník (NGT) vyvíjajú GMO novej generácie, o ktorých sa opovažujú bezškrupulózne tvrdiť, že sú tak bezpečné, že nemusia byť regulované súčasnou EÚ legislatívou o GMO. NGT už teraz vykazujú množstvo problémov a nepresností. Ich tlak a lobbing za  vymanenie nových GMO z legislatívy je úmerný ich hladu po zisku, ktorý im zaručujú vlastnícke práva na nimi produkované GMO osivá. Ideálne riešenie pre nich je, aby sa nové GMO vôbec nepovažovali za GMO a zaobchádzalo sa s nimi bez regulácií ako s konvenčne šlachtenými osivami, čím by sa dostali bez hodnotenia rizík nekontrolovateľne, masovo a nezvratne na naše polia. Poľnohospodár a spotrebiteľ by stratil právo na výber a vôbec by nevedel, čo pestuje, používa a konzumuje. Štát by stratil možnosť zakázať ich pestovanie. 
 
Je podstatné, aby aj nové GMO spadali pod bezpečnostné pravidlá zakotvené v súčasnej GMO legislatíve, ktorá nesmie byť v prospech nových GMO ani len oslabovaná. Pracujú na tom roky rôzne organizácie a mnoho štátov už je proti deregulácii nových GMO, no stále nie väčšina. V mnohých krajinách EÚ sa preto spúšťa medzinárodná petícia, čo je ďalší krok k preklopeniu misiek váh. 
Petícia sa spúšťa aj na Slovensku a bude odovzdaná našim národným  a spoločne aj európskym rozhodovacím orgánom. Nájdete ju tu:  https://slovenskobezgmo.org/peticia-za-regulaciu-novych-gmo/
 
Nehľadajme cestu technológií, ktorá nás vzďaľuje od prírody!
Petícia: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!
Kľúčové slová: gmo | petícia