Päť rokov príprav novej legislatívy: chemikálie stále mimo kontroly

Košice, 13.02.2006

Pred piatimi rokmi, 13. februára 2001, vydala Európska komisia Bielu knihu o regulácii chemikálií. Strategický dokument mal pomôcť vytvárať rovnováhu medzi ochranou zdravia a životného prostredia na jednej strane a podporou konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ na strane druhej. Priatelia Zeme však upozorňujú, že dokument vďaka výrobcom a komisárovi pre priemysel a podnikanie Günterovi Verheugenovi pôvodný zmysel stratil. Chemický priemysel v súčasnosti nemá povinnosť informovať o bezpečnosti látok, ktoré boli uvedené na trh pred rokom 1981, teda väčšiny. Rizikové chemikálie boli v posledných rokoch objavené v predmetoch, ktoré denne používame - v počítačoch, detských hračkách. V telách Európanov bolo v posledných testoch objavených takmer 100 druhov nebezpečných chemikálií.

Cieľom politiky REACH (1), na ktorej začala EÚ pracovať pred piatimi rokmi, bolo postupné nahradenie nebezpečných chemikálií. "V dnešnej podobe však nariadenie umožňuje, aby chemikálie, ktoré spôsobujú rakovinu a ukladajú sa v telách a životnom prostredí, naďalej ostali na trhu," upozornila Aleksandra Kordecká z európskych Priateľov Zeme.

Jedným z cieľov novej politiky mala byť vyššia informovanosť o chemikáliách. Európsky parlament však v prvom čítaní v novembri 2005 schválil nariadenie v podobe, ktorá tisícky chemikálií vyňala z povinnosti testovať a poskytovať informácie o ich zdravotných a ekologických dopadoch. Výrobcovia budú povinní poskytovať len minimum informácií o chemikáliách produkovaných v malých množstvách.

"Trinásty február, kedy bola vydaná Biela kniha o regulácii chemikálií, nie je príležitosťou na oslavu. Mohol sa stať začiatkom najmodernejšieho systému regulácie chemikálií, no vďaka lobingu priemyslu sa tak nestalo," uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

Mimovládne organizácie upozorňujú, že komisár pre priemysel a podnikanie Verheugen v mene svojsky definovanej konkurencieschopnosti výraznou mierou prispel k tomu, že z pôvodného návrhu ostalo len torzo. Zmeny v návrhu môže urobiť Európsky parlament, ktorý o ňom bude v rozhodovať v druhom čítaní v októbri.

Priatelia Zeme na poslancov apelujú, aby požadovali nahradenie všetkých nebezpečných chemikálií existujúcimi bezpečnejšími alternatívami. Výrobcovia by mali mať podľa nich povinnosť poskytovať dostatok informácií o všetkých chemikáliách vyrábaných v objeme viac ako 1 tona ročne. "V opačnom prípade bude REACH len premárnenou príležitosťou a chemikálie budú naďalej predstavovať riziko pre zdravie a životné prostredie," dodal Ladislav Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
(1) REACH: registrácia, hodnotenie a schvaľovanie chemikálií
Kľúčové slová: nebezpečné chemikálie