OECD varuje pred biopalivami

Brusel, 11.09.2007

Priatelia Zeme vyzývajú Európsku úniu na prehodnotenie plánu, ktorý predpokladá využívanie biopalív v doprave. Dôvodom je správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tá varuje pred negatívnymi sociálnymi a environmentálnymi následky tohto kroku.

„OECD je poslednou z rešpektovaných medzinárodných organizácií, ktorá pred biopalivami varuje. Ak bude Európska únia naďalej trvať na svojich terajších cieľoch, riskuje tým rozširovanie chudoby v rozvojových krajinách,“ hovorí Adrian Bebb, kampaňový koordinátor európskych Priateľov Zeme.

Správa OECD uvádza, že environmentálny dopad využívania biopalív bude ešte horší ako je tomu pri benzíne. Lesy, močiare a pastviny totiž nahradia monokultúry zamerané iba na rastliny, ktoré je možné využiť na energetické účely.

Tento vývoj ovplyvní aj globálnu ekonomiku, pričom v budúcich desiatich rokoch spôsobí nárast cien základných potravín. Analytici OECD vládam odporúčajú, aby nevytvárali nové ciele pre využívanie biopalív. Namiesto toho by sa mali usilovať o zníženie dopytu po energii a zlepšiť efektívnosť jej využívania. Je to lacnejšie riešenie ako dotovať neefektívne nové zdroje akými sú aj biopalivá.

Hlavy štátov EÚ sa v marci tohto roku dohodli, že do roku 2020 musia desatinu palív v doprave tvoriť biopalivá.

„Tento cieľ musí Európska únia zrušiť, skôr by mala nútiť automobilový priemysel k výrobe ekologicky efektívnych áut. Biopalivá na to nie sú vhodným prostriedkom. Peniaze daňových poplatníkov by mali namiesto toho smerovať k reálnym riešeniam našich klimatických a energetických problémov.“ uzatvára A. Bebb. Viac informáciíAdrian Bebb, kampaňový koordinátor, Priatelia Zeme:
Tel :+49 802 599 1951, Mobile : +49 1609 4901163, Email: adrian.bebb@foeeurope.org

Rosemary Hall, mediálna koordinátorka, Priatelia Zeme:
Tel:+32 25 42 61 05, Mobile: +32 485 930515, Email: rosemary.hall@foeeurope.org
Kľúčové slová: doprava | klimatické zmeny | legislatíva