Od 9. októbra žije ľudstvo na ekologický dlh

Košice, 10.10.2006

Najnovšie výskumy ukazujú, že nadmerná spotreba a plytvanie ekologicky zadlžujú budúce generácie stále viac. Prírodné zdroje, ktoré nám majú vystačiť na celý rok, totiž vyčerpáme už 9. októbra. Momentálne teda naša planéta potrebuje na regeneráciu toho, čo sa za jeden rok spotrebuje, rok a tri mesiace. Deviaty október sa stal podľa výskumov organizácií Global Footprint Network a New Economics Foundation Dňom ekologického dlhu. Je znepokojivé, že každý rok sa začína náš život na dlh skôr, veď v roku 1987 to bol 19. december a v roku 1995 sa deň ekologického dlhu začínal 21. novembra.

Hlavnou príčinou tohto neutešeného stavu je nadmerný konzum obyvateľov zemegule, pričom z hľadiska celosvetovej spotreby sú so 60 % na čele krajiny Severnej Ameriky a západnej Európy. Na svete pritom tvoria iba okolo 13 % populácie. Pre porovnanie, štátom subsaharskej Afriky a južnej Ázie výskumy priraďujú len dva a pol percenta celosvetovej spotreby. Nárast miery obezity, ale aj depresií vo vyspelých štátoch však naznačuje, že nadmerný konzum nemá s pocitom šťastia, alebo spokojnosti veľa spoločného. Riaditeľ New Economics Foundation Andrew Simms tvrdí: ,, To, že žijeme mimo našich prírodných limitov spôsobuje dve závažné veci: Neumožňujeme miliónom ľudí, ktorým už teraz chýba prístup k pitnej vode, potrave a pôde, naplnenie ich základných ľudských potrieb. Po druhé, závažne ohrozujeme samo-obnovovacie mechanizmy našej planéty.“

Ľudstvo tak každoročne vyrúbe viac stromov, ako sa dokáže obnovovať a chytá viac rýb, ako sa dokáže vyliahnuť. Za následok nezodpovedného správania sa môžeme považovať globálne otepľovanie, úhyn vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov, ako aj úbytok lesa.

,,Ak by každý obyvateľ našej planéty spotrebovával toľko ako priemerný občan USA, tak by sme potrebovali ešte ďalšie 4 zemegule. Ak by sme konzumovali toľko ako bežný Angličan, museli by sme využívať ešte dve takéto planéty. Tento spôsob správania sa určite nie je trvalo udržateľný“ uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme SPZ.

Riešenie súčasného stavu znamená nahradiť plytvanie racionálnym konzumom pre reálne potreby ľudí. Ďalej je dôležité znižovať vznik odpadov, okamžite nevyhadzovať všetky na prvý pohľad nepotrebné veci a skúsiť ich opätovne použiť, hoci aj na iné účely. A keď už odpad vznikne, veľmi pomôže jeho triedenie a následná recyklácia. Až 80 % odpadov je možné pri správnom zaobchádzaní opätovne využiť. Týmito spôsobmi je rozhodne možné šetriť prírodné zdroje na celom svete a posunúť Deň ekologického dlhu bližšie ku koncu roka. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ. Tel.: 0903 623 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor. Tel: 0915 769 124, 02/ 524402104, sebo@changenet.sk