Ochranári radia vláde ako využívať biomasu

Banská Bystrica, 22.06.2007

Organizácie Priatelia Zeme – CEPA, ZA MATKU ZEM a Centrum energetických alternatív na budúci týždeň predstavia vláde pozičný dokument o účelnom a efektívnom využívaní biomasy na Slovensku. Ten stanovuje základné zásady a odporúčania pre poskytovanie finančnej podpory pre využívanie biomasy z verejných fondov. Navrhuje aj princípy, ktoré by sa mali dodržiavať pri využívaní lesnej biomasy, pestovaní energetických plodín a používaní technológií na energetické využívanie biomasy.

Dokument dostane Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva, ako aj Slovenská agentúra životného prostredia.
„Zodpovedné štátne inštitúcie požiadame, aby zásady sformulované v pozičnom dokumente zapracovali do metodických pokynov týkajúcich sa využívania biomasy“, uviedol Michal Zibrin z Priateľov Zeme-CEPA.
O obsahu dokumentu diskutovali tento týždeň odborníci zo súkromného sektora, verejných inštitúcií, vysokých škôl a mimovládnych organizácií na seminári, ktorý v Banskej Bystrici usporiadali Priatelia Zeme - CEPA. Zúčastnení odborníci návrh dokumentu podporili.
Cieľom iniciátorov pozičného dokumentu je, aby sa navrhnuté zásady začali uplatňovať pri rozhodovaní o finančných stimuloch pre projekty na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v praxi pri ťažbe a využívaní biomasy na energetické účely.
„Je dôležité, aby sa biomasa využívala čo najefektívnejšie, a to najmä v regiónoch, kde sa produkuje.“, uviedol Pavol Široký, asistent siete AGREE.NET na Slovensku.
Podľa neho sa už dnes vo viacerých vidieckych oblastiach začína prejavovať nedostatok biomasy pre lokálne energetické využitie, vďaka dotovaným veľkým centralizovaným projektom, pričom časť suroviny a vyrobeného paliva končí v zahraničí. Preprava biomasy na veľké vzdialenosti značne znečisťuje atmosféru skleníkovými plynmi, pričom účelom verejných dotácií poskytovaných pre takýto typ projektov je práve ochrana ovzdušia pred emisiami týchto plynov.
„Biomasa sa stala hitom. Ale aby bola aj dobrým, stabilným a pre spoločnosť výnosným hitom, musí sa využívať účelne a efektívne,“ uzatvára Široký. Viac informáciíMichal Zibrin, koordinátor energetického programu, Priatelia Zeme – CEPA,
Tel.: 0905/976 388, email: zibrin@changenet.sk

Pavol Široký, asistent siete Agreenet na Slovensku, Tel.: 0903/791 060, email: siroky@zmz.sk
Kľúčové slová: Biomasa