Občania by mali zvážiť, či budú voliť strany, ktoré poškodzujú ochranu životného prostredia

Košice, 14.06.2006

Pôsobenie odchádzajúcej vlády charakterizovala v oblasti ochrany životného prostredia ľahostajnosť a neochota prijať systémové a účinné riešenia. Počas uplynulého volebného obdobia došlo v niektorých oblastiach dokonca k zhoršeniu situácie. Vláda napriek svojim možnostiam zabránila prijatiu potrebnej legislatívy. Prioritou sa totiž stali budúce investície, ktorým by takáto legislatíva bránila. Konštatujú to Priatelia Zeme-SPZ a Lesoochranárske zoskupenie VLK v predvolebnom odpočte. Takmer štyri roky pôsobenia tejto vlády poznamenali tri zlyhania. Išlo o Vysoké Tatry, zálohovanie nápojových PET obalov a rešpektovanie práva na prístup k verejným informáciám a vlastníckeho práva. Symbolom prepojenosti odchádzajúcej vlády na lobistické skupiny sa stal Ivan Štefanec. Ako generálny riaditeľ Coca-Cola Beverages Slovakia aktívne vystupoval proti prevencii, podpore ekologickejších vratných obalov aj proti zálohovaniu. Napriek upozorneniu Priateľov Zeme-SPZ, že sa v súvislosti so zálohovaním dopustil klamstiev, ho SDKÚ v roku 2003 nominovala ako kandidáta na post eurokomisára. Prekvapujúce bolo Štefancovo vymenovanie za tajomníka vládneho Výboru projektu obnovy a rozvoja Vysokých Tatier v roku 2004. Paralelne pracoval aj ako viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov.

Riešenie problému kalamity v Tatrách bolo z hľadiska obsadenia ministerstiev v rukách SDKÚ a SMK. Vládny výbor sa stal výrazom arogantného postoja voči občianskej spoločnosti. Neboli v ňom zastúpení ako riadni členovia nezávislí odborníci a mimovládnych organizácií. Táto nerovnováha sa prejavila vo výsledkoch jeho práce. Predstavitelia výboru nepodporili ani jednu zásadnú požiadavku predloženú mimovládnymi organizáciami - urýchlené prijatie zonácie TANAPu, zákaz používania chemikálií na území parku, ponechanie mŕtveho dreva. Výbor svojimi krokmi neumožnil efektívne brániť čiernym, nekontrolovateľným ťažbám.

K zhoršeniu situácie došlo v oblasti odpadového hospodárstva. Výsledkom pôsobenia ANO vo vláde bolo zníženie limitov pre recykláciu a zhodnocovanie obalov. Spoluzodpovednosť v tomto prípade nesie aj SMK a nečinnosť jej ministra životného prostredia.
Ďalším problémom bolo zálohovanie nápojových PET obalov. Minister životného prostredia nebol napriek opakovaným prísľubom schopný zaviesť zálohovanie nápojových obalov, hoci s ním počítal zákon z roku 2001. Vládu nepresvedčil viac ako tretinový nárast odpadov z nápojových PET obalov, z ktorých mnohé končili ako nelegálne odhodený odpad v prírode, ani konkrétne príklady zo zahraničia, kde systém bez problémov funguje. Ministerstvo hospodárstva pod vedením Pavla Ruska si s pochopením vypočulo tvrdenia Zväzu obchodu a veľkovýrobcov nápojov a ignorovalo upozornenia Priateľov Zeme-SPZ, že ide o lži. Napriek tomu, že šlo o preukázateľné klamstvá, si ich postoj osvojilo a zálohovanie blokovalo od roku 2003. Situácia sa nezmenila ani po tom, čo Ruska na ministerskom poste vystriedal Jirko Malchárek.

Pôsobenie vlády v uplynulom období charakterizovalo najmä vďaka ministrovi hospodárstva za ANO porušovanie zákonov. Exminister Rusko sa stal známy tým, že odmietal sprístupniť zmluvy medzi Slovenskou republikou a súkromnými spoločnosťami, ale aj ďalšie materiály na rokovanie vlády, ktoré sa týkajú nakladania s verejným majetkom. Väčší rešpekt neprejavil ani voči vlastníckym právam. S jeho súhlasom sa začali práce na výstavbe závodu KIA na súkromných pozemkoch bez súhlasu ich vlastníkov.

Priatelia Zeme-SPZ a VLK konštatujú, že si strany a politici musia začať uvedomovať, že ich voliči budú brať na zodpovednosť za zlyhania v oblasti ochrany životného prostredia a občianskych práv. Pohŕdanie občanmi, ktoré sa často odrzkadľuje vo vylúčení z rozhodovania o veciach verejných, im totiž voliči spočítajú vo voľbách. Vyzvali preto svojich členov, sympatizantov ale aj širšiu verejnosť, ktorej záleží na ochrane životného prostredia, aby zásadné prešľapy spomenutých strán zohľadnili pri sobotných voľbách. Viac informáciíLadislav Hegyi, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tel.: 051/ 77 89 488, alfa@wolf.sk