Novoročná recyklácia Priateľov Zeme – SPZ ,,mení“ staré na nové

Košice, 13.01.2010

Už v polovici januára budú mať obyvatelia Košíc i okolia možnosť ,,zrecyklovať“ nepotrebné veci bežnej spotreby, ktoré sa objavili po vianočnom upratovaní. Priatelia Zeme – SPZ ponúkajú prostredníctvom ekoburzy nevšednú možnosť, ako sa „zapojiť do boja za našu planétu“ a zároveň pestovať vzťahy medzi ľuďmi prostredníctvom zmysluplného použitia zdanlivo nepotrebných vecí. Nepotrebné pritom neznamená hneď nepoužiteľné. Ivana Štefančíková z Priateľov Zeme – SPZ vysvetľuje: ,,Zdanlivo nepotrebné veci sa nemusia nevyhnutne stať odpadom len tým, že ich daná rodina prestane potrebovať a používať. Je tu príležitosť aby ich použil niekto iný. V novom kontexte dokážu plniť svoju funkciu stále, pokiaľ im človek ešte dá šancu.“ Prostredníctvom ekoburzy tak okrem predchádzania vzniku odpadov môže dôjsť aj k vzájomnej výpomoci medzi tými, ktorí dané predmety už nepotrebujú a tými ktorým sa zídu. Akcia navyše upozorňuje, že existuje vhodnejšia alternatíva k bežnému narábaniu s nepotrebnými predmetmi, než je pre nás zvykom. Všetci, ktorí sa rozhodnú využiť projekt Novoročnej recyklácie môžu 18.-19. januára, odovzdať akékoľvek funkčné a nepoškodené veci a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Je pritom jedno či ide o staré oblečenie, knihy, funkčné elektrospotrebiče, hračky či dokonca nábytok. V prepožičaných košických priestoroch Cirkvi adventistov siedmeho dňa na ulici Tajovského 8 sa v čase od 10:00 do 18:00 hodiny bude v uvedených termínoch konať zber darovaných, nepotrebných predmetov. V dňoch 20.-22. a 25.– 26. januára v rovnakom čase sa následne na to otvorí ekoburza Priateľov Zeme – SPZ, ktorá poslúži každému. Časť darovaných vecí pritom poputuje aj do sociálnych zariadení a charít. Projekt však nemá za cieľ pomáhať len hmotne. Ivana Štefančíková približuje jeho celkový zámer: ,,Myšlienka ekoburzy okrem pomoci životnému prostrediu pomáha aj budovaniu komunitného života a vzťahov medzi ľuďmi. Burza je navyše dobrou pomocou tým, ktorí sú sociálne slabší a nemajú možnosť zadovážiť si veci z vlastných zdrojov,“ dodáva. Táto aktivita sa uskutoční vďaka projektu ,,Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Miesto a čas konania: Darujte: 18.-19.1. 2010 o 10:00-18:00 Kde: Tajovského 8, Košice (priestor Cirkvi adventistov siedmeho dňa) Vyberte si: 20.-22.1. a 25.– 26.1. 2010 o 10:00-18:00 Kde: Tajovského 8, Košice (priestor Cirkvi adventistov siedmeho dňa) Viac informáciíIvana Štefančíková, PR pracovníčka, Priatelia Zeme – SPZ, 0907 128 056, stefancikova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: minimalizácia