Na seminári budú hovoriť o kompostovaní bioodpadov

Košice, 12.05.2010

Ďalší zo série odborných seminárov o kompostovaní organizujú Priatelia Zeme – SPZ už zajtra v Nitre. Seminár pre samosprávy, firmy ale aj aktívnych občanov si kladie za úlohu ukázať ako jednoducho, efektívne a ekonomicky zhodnocovať biologický odpad. Je určený najmä pre odborných pracovníkov, ktorí majú problémy v oblasti zberu a zhodnocovania bioodpadu. Biologické odpady sú stále aktuálnou a diskutovanou témou. Tá súvisí so zákazom zneškodňovania biologických odpadov zo zelene, ktorá začala platiť od januára 2006 a povinnosťou znižovať množstvá bioodpadov ukladaných na skládku, ale aj blížiacim sa dátumom účinnosti nariadenia zberu kuchynských bioodpadov. Stále sa pritom vynárajú nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov a biologických odpadov. Zároveň stále narastajú poplatky za zneškodňovanie odpadov. Okrem prednášok popredného slovenského odborníka na kompostovanie Branislava Moňoka odznejú na seminári tentoraz aj informácie o skúsenostiach s kompostovaním v obciach našich českých susedov (Hnutí Duha). O skúsenostiach s bioodpadom v meste Stará Turá bude hovoriť Ing. Jana Vráblová z Technických služieb mesta Stará Turá a s legislatívou v oblasti bioodpadov účastníkov oboznámi Ing. Anna Baňárová z Krajského úradu životného prostredia v Nitre. Seminár je súčasťou projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informáciíMartin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme - SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie