MVO vítajú schválenie projektu na nespaľovacie spracovanie nebezpečného odpadu

Košice, 30.01.2006

Priatelia Zeme-SPZ a Greenpeace vítajú schválenie projektu, vďaka ktorému sa skončí spaľovanie toxických PCB na Slovensku. Technológie na zneškodnenie jedovatých látok z odpadov získa krajina vďaka prostriedkom z OSN z fondu GEF (1)  "Ide o prvý krok smerom k tomu, aby sa odpady s vysokým množstvom jedovatých a dlhodobo nerozložiteľných látok - tzv. POPs (2) prestali spaľovať a začali zneškodňovať čistejšími a modernejšími technológiami. Spaľovanie je nebezpečné pre životné prostredie, pretože spaľovne samy produkujú nové nebezpečné odpady. Sú jedným z hlavných zdrojov vysoko toxických, karcinogénnych dioxínov," uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

Príprava na projekt trvala niekoľko rokov a Rada GEF ho schvália už v máji 2003. Vypracovanie ďalších podkladov teda trvalo tri roky, čo mimovládne organizácie niekoľkokrát kritizovali. Priatelia Zeme-SPZ a Greenpeace pomohli schválenie projektu aj tým, že v krízových momentoch, keď ministerstvo životného prostredia zvažovalo, že od neho odstúpi, vytvárali tlak na jeho prijatie.

Nové zariadenie má zneškodňovať PCB látky z areálu Chemka Strážske. V druhej etape projektu by sa mal dekontaminovať sedimentami zamorený odpadový kanál z Chemka, aby sa eliminovalo znečistenie rieky Laborec a vodnej nádrže Zemplínska Šírava toxickými PCB látkami. Kvôli ich nadmernej koncentrácii nemožno ryby z nádrže konzumovať.

"Realizácia projektu môže výrazne pomôcť regiónu, ktorý už vyše dvadsať rokov trpí toxickou kontamináciou. Podpísanie projektu je síce ďalší dobrý signál, ale skôr ako na podpis čakáme na začiatok realizácie dekontaminačných prác v postihnutých oblastiach Zemplína," vyhlásil Martin Hojsík, koordinátor toxickej kampane Greenpeace International. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Martin Hojsík, Greenpeace International, Tel.: 0905 313 395, martin.hojsik@int.greenpeace.org
(1) GEF: Globálny fond životného prostredia
(2) POPs - perzistentné organické polutanty: toxické zlúčeniny, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmoch. Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch.