Mnohé obchodné reťazce porušujú zákon o obaloch

Košice, 25.05.2005

Takmer všetky veľké obchody porušujú zákon o obaloch. Ten im stanovuje povinnosť ponúkať nápoje aj v ekologickejších opakovane používaných obaloch. "Dochádza tak k porušeniu práva na možnosť výberu ekologickejších obalov, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie," upozorňuje Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme - SPZ. Organizácia v tejto súvislosti podala podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Jedna z povinností, ktoré zákon ukladá sa vzťahuje na predajne, ktoré sú väčšie ako 100 m2 a poskytujú nápoje v jednorazových obaloch. V súčasnosti musia obchodníci vo vratných fľašiach - ak ich výrobcovia uvádzajú na trhu v SR - ponúkať pivo, víno, minerálne vody, nealkoholické nápoje a sirupy.
Monitoring predajní realizujú Priatelia Zeme - SPZ priebežne od roku 2003. Naposledy kontrolovali situáciu tento rok v máji. Ešte v roku 2003 zistili, že spomedzi viac ako štyridsiatich predajní spĺňali povinnosť ponúkať vratné obaly iba štyri. Medzitým sa situácia ešte zhoršila. "Kým v roku 2003 obchody neponúkali ekologickejšiu alternatívu zväčša len pri jednom druhu nápoja, dnes tak nerobia pri dvoch až štyroch," konštatuje Hegyi.

Minerálne vody v súčasnosti medzinárodné obchodné reťazce takmer vôbec nepredávajú vo vratných flašiach. Odvolávajú sa pri tom aj na neochotu dodávateľov vratné obaly vykupovať. Podľa zistení Priateľov Zeme však problém nie je v neochote distribútorov, ale v tom, že obchodné reťazce vratné obaly jednoducho nechcú, napríklad kvôli problémom so skladovaním.

Porušovanie zákona znamená nielen nemožnosť výberu ekologickejšej alternatívy, ale aj zvyšovanie cien a negatívne vplyvy na životné prostredie. Vratné obaly možno v prípade nápojov opakovane používať dvadsať až päťdesiatkrát. Výrazne sa tak znižuje objem odpadov. Na Slovensku však zaznamenávame opačný trend. Naznačujú to aj údaje samotných výrobcov nápojov (Slicpen) a Zväzu obchodu. Množstvo odpadov, ktoré vznikajú z jednorazových nápojových PET obalov, sa podľa nich zvýšilo zo 7000 ton v roku 2000 na 12 000 ton v roku 2004.

Vratné opakovane používané obaly sú podľa viacerých vedeckých štúdií šetrnejšie k životnému prostrediu a lacnejšie pre spotrebiteľov. Ak by sa podarilo zvýšiť podiel nápojov vo vratných opakovane používaných obaloch, znížila by sa produkcia odpadov, šetrili by sa prírodné zdroje, energia a zvýšil by sa počet pracovných miest. V Nemecku bol napríklad v roku 1998 podiel opakovane používaných obalov asi 73 percent. Úplný zákaz nevratných fliaš by však podľa odhadov priniesol 27-tisíc nových pracovných miest.

Priatelia Zeme - SPZ podali na Slovenskú obchodnú inšpekciu podnet pre porušenie zákona o obaloch. Obchodníci môžu byť za nedodržanie tejto povinnosti potrestaní pokutou od 100-tisíc do 1 mil. Sk. Medzi porušovateľmi zákona nechýba Tesco, Carrefour, Kaufland, Bala. Práve obchodné reťazce a veľkí výrobcovia nápojov v posledných rokoch umelo z trhu vytláčajú vratné obaly. Cieľom zákona bolo zabezpečiť pre spotrebiteľov možnosť výberu. "O tom, ktoré obaly nakoniec prevážia by mali prostredníctvom trhu rozhodnúť spotrebitelia a nie skladová politika veľkých obchodných reťazcov," uzavrel Ladislav Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi predseda Priateľov Zeme - SPZ, Email: hegyi@priateliazeme.sk, Tel.: 055/ 729 9273, 0903 528 603
PrílohaVeľkosť
Podrobné výsledky kontroly ponuky vratných obalov v obchodných reťazcoch61.54 KB
Kľúčové slová: obaly