Ministri hospodárstva EÚ neurobili krok smerom k väčšej ochrane zdravia

Košice, 13.12.2005

Rada EÚ pre hospodársku súťaž tento týždeň nevyužila možnosť zabezpečiť vyššiu ochranu zdravia a životného prostredia. Ministri hospodárstva na jej mimoriadnom zasadnutí rozhodovali o ďalšom osude nariadenia o regulácii chemikálii, tzv. REACH (1), ktoré v novembri schválil Európsky parlament. Rada zamietla požiadavku nahrádzať škodlivé chemické látky bezpečnejšími alternatívami. Výrobcovia ich síce budú musieť "stanoviť", no nebudú ich povinní použiť. Oproti súčasnému stavu, kedy sú nebezpečné chemikálie kontrolované len málo, tak nariadenie neprináša výraznú zmenu.

Európski Priatelia Zeme krátko pred rozhodovaním Rady zverejnili výsledky štúdie, podľa ktorej je materské mlieko kontaminované viac ako 300 škodlivými chemickými látkami. Štúdia sa zamerala na Nemecko a na jej vypracovaní sa podieľalo viacero inštitútov (2). Ukazuje, že zlá chemická politika skutočne vedie k ukladaniu toxických látok v našich telách.

"Súčasný systém nás ani prírodu nechráni pred nebezpečnými chemikáliami. Je veľká škoda, že si ministri nechali ujsť príležitosť, aby ho skvalitnili. V hre je zdravie ďalších generácií," uviedla Aleksandra Kordecka z Priateľov Zeme. Dodala, že podmienkou konkurencieschopnosti ekonomiky EÚ je práve zdravie obyvateľov.

V novembri plénum Európskeho parlamentu schválilo slabšiu verziu nariadenia o chemikáliách. Priatelia Zeme spolu s ďalšími organizáciami kritizovali rozhodnutie poslancov vyňať z povinnopsti testovania a poskytovania informácií o zdravotných a ekologických dopadoch tisícok chemikálií. "Ak bude REACH definitívne schválený v takejto podobe, nebudeme mať o množstve nebezpečných chemikálií žiadne informácie a naďalej budú unikať kontrole," upozornil Ladislav Hegyi zo slovenských Priateľov Zeme.

Environmentálne organizácie volajú po lepšej registrácii, ktorá umožní identifikovať nebezpečné látky a povedie k tomu, že budú nahradené alternatívami Štúdia európskych Priateľov Zeme zistila zvyšky chemikálií vo viac ako 40-tisíc vzorkách odobratých v Nemecku od roku 1980. Mnohé zo zistených látok boli pritom zakázané už od roku 1970. "Materské mlieko veľmi dobre ukazuje mieru kontaminácie ľudského tela. Práve do mlieka sa z tukových tkanív uvoľňujú naukladané chemické látky. Výživa materským mliekom je pritom veľmi dôležitá, lebo novorodencom poskytuje základné živiny a posilňuje imunitný systém. Ak teda neuprednostňujeme zisk pred zdravím, musíme reguláciu chemikálií sprísniť," dodáva Aleksandra Kordecka.

O nariadení REACH budú v priebehu roka 2006 opäť rozhodovať poslanci Európskeho parlamentu v druhom čítaní. Priatelia Zeme veria, že parlament podporí povinné nahrádzanie chemikálií dostupnými alternatívami.


Text štúdie nájdete na:
http://www.foeeurope.org/publications/2005/toxic_inheritance.pdf Viac informáciíLadislav Hegyi, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Aleksandra Kordecka (v angličtine), Friends of the Earth Europe, Tel.: +32 (0)2 542 61 08
(1) REACH: registrácia, hodnotenie a schvaľovanie chemikálií
(2) Nemecký inštitút pre ochranu zdravia spotrebiteľov a veterinárnu medicínu, Nemecká komisia pre kojenie materským mliekom
Kľúčové slová: nebezpečné chemikálie