Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma

Brusel / Bratislava, 21.02.2007

Priatelia Zeme varujú, že Európska únia smeruje k dvojakým štandardom v otázke emisií oxidu uhličitého. Vyplýva to zo stretnutia ministrov životného prostredia štátov EÚ. Tí uznávajú, že vyspelé krajiny musia do roku 2020 znížiť emisie o 30 percent, paradoxne však navrhujú pre EÚ ako celok cieľ 20 percent. „ Cieľ znížiť emisie iba o 20 % je v protiklade s vedeckými zisteniami a politickou predvídavosťou. Ministri uznávajú, že znížiť emisie o 30 % je nevyhnutné, ale neurobia to. Je to zlý signál pre medzinárodnú komunitu, ktorý poukazuje na určitú schizofréniu Európskej únie. Na jednej strane si uvedomujeme aké dôležité je bojovať proti klimatickým zmenám, na strane druhej to nerobíme.“ uvádza  Jan Kowalzig z európskych Priateľov Zeme.

Problémom bolo dosiahnuť aj 20-percentný cieľ, pretože proti boli Fínsko, Poľsko a Maďarsko. Jediné krajiny, ktoré sa zasadzovali za 30-percentný cieľ boli Švédsko a Dánsko. Všetci ostatní vrátane Slovenska boli spokojní s dosiahnutými dvadsiatimi percentami.
Európska únia vydá definitívne stanovisko k otázke emisií na marcovom stretnutí Európskej rady v Bruseli.

„ Verejnosť v rámci celej Európy volá po skutočnom záväzku bojovať proti klimatickým zmenám. EÚ by si mala stanoviť jasný cieľ znížiť oproti roku 1990 emisie oxidu uhličitého o 30 percent. Nielenže by to vyjadrovalo naliehavosť klimatickej krízy, ale pomohlo by to aj energetickému sektoru pri plánovaní investícií.“ dodáva J. Kowalzig.

Pred jarným stretnutím hláv národných štátov vyzývajú občania EÚ na výrazné zníženie emisií, a čistú a bezpečnú energetickú politiku založenú na obnoviteľných zdrojoch a energetickej efektivite. V trinástich krajinách celej Európy ľudia pridávajú svoje podpisy na dva metre vysoké zlaté hviezdy symbolizujúce možnosti udržateľnej energetickej politiky. Tieto hviezdy budú súčasťou obrovskej výstavy pred budovou, kde sa v marci stretnú vrcholní politici EÚ.

V Gruzínsku, Fínsku, Nórsku, Holandsku a Švédsku organizujú miestne skupiny Priateľov Zeme verejné akcie, na ktorých ľudia stavajú snehuliakov. Tí majú poukazovať na obete klimatických zmien. Viac informáciíMilan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk
Jan Kowalzig, Friends of the Earth Europe, Tel.: 0032-496-384 696, jan.kowalzig@foeeurope.org
Kľúčové slová: klimatické zmeny | legislatíva