Medzinárodný Ekotábor umožňuje výmenu skúseností v environmentálnej oblasti

Košice, 03.09.2010

V dňoch 5.-12. septembra sa v lokalite Huty uskutoční Medzinárodný ekotábor pre účastníkov zo Slovenska a Nemecka. Neboli na ňom len hry ale aj množstvo vzdelávacích aktivít, účastníci vypracovávali vlastné miniprojekty, aby tak hlbšie pochopili súvislosti environmentálnych problémov. Účastníci Podarilo sa im tu vďaka skúseným lektorom zaplniť mnohé medzery vo vedomostiach, ale aj zodpovedať mnohé otázky.

Ekotábor sa uskutočnil v lokalite Huty, s nádherným okolím, ktoré účastníkov inšpirovalo při hlavne stredośkolská mládež. Náplňou boli rôzne ekohry ale aj množstvo iných vzdelávacích aktivít. Účastníci museli vypracovať vlastné miniprojekty na témy klíma, prírodné zdroje, ochrana životného prostredia, odpad a ekologická stopa – udržateľný život, aby tak hlbšie pochopili súvislosti environmentálnych problémov.

Účastníci Ekotábora veľmi oceňovali takúto formu priblíženia environmentálnych problémov, aj tempo napredovania. Podarilo sa im tu vďaka skúseným lektorom zaplniť mnohé medzery vo vedomostiach, ale aj zodpovedať mnohé otázky. Medzinárodný rozmer Ekotábora zase umožnil slovenským účastníkom na nemeckom príklade uvedomiť si, kam môže Slovenská republika v týchto oblastiach smerovať a aké ciele môže dosiahnuť. Podobne pre nemeckú stranu bolo prekvapujúce, že Slovensko v mnohých oblastiach výrazne zaostáva.

Vysvetľuje Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ: „Účastníci mali možnosť si teoretické rozprávanie o dobrovoľnej skromnosti a nezávislosti od prírodných zdrojov si vyskúšať aj v praxi v rôznych remeselných aktivitách ale aj v diskusiách s lektormi. Pri tejto činnosti bolo zaujímavé sledovať rozdielny prístup slovenskej a nemeckej mentality.

Medzinárodný Ekotábor sa uskutočnil v rámci projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ, Tel: 055/677 16 77, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
TS-Medzinarodny-Ekotabor2010final.doc48.5 KB