Košice uprednostňujú spaľovanie odpadu pred jeho triedením

Košice, 12.04.2010

Včera bol na mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach schválený projekt a investícia energetického zhodnotenia odpadu pre mesto Košice Mesto Košice tak určilo podobu odpadového hospodárstva na nasledujúce roky. Prioritu tak bude mať spaľovanie, ktoré by malo byť až na štvrtom mieste.

Spoločnosť Kosit ako aj Mesto Košice dlhodobo ignorujú odpadovú hierarchiu, v zmysle ktorej by mali byť na prvých miestach minimalizácia vzniku odpadu a opätovné používanie, na ďalšom recyklácia odpadu a až potom by malo nasledovať využitie odpadu na energetické účely spaľovaním. Je to až na štvrtom mieste akceptovanej odpadovej hierarchie. Na poslednom mieste je skládkovanie odpadov, pričom aj zo spaľovne po spálení odchádza približne tretina pôvodného objemu spaľovaného odpadu na skládku. Avšak v Meste Košice nie je funkčná koncepcia, ktorá by túto hierarchiu reflektovala.

Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ vysvetľuje: „Navrhovaná rekonštrukcia spaľovne má kapacitu, ktorá by postačila spáliť takmer všetok nevytriedený komunálny odpad za rok 2009 v Košiciach, čo absolútne nezodpovedá tomuto štvrtému miestu v odpadovej hierarchii. Máme preto vážne podozrenie, že spoločnosť Kosit a ani Mesto nemá záujem na skutočnej podpore triedeného zberu v meste. Keď bude postavená spaľovňa s takouto kapacitou, bude potrebné na splácanie úveru túto kapacitu naplniť. Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že keď ide o napĺňanie kapacity drahej spaľovne, iné spôsoby nakladania s odpadmi na to doplácajú.

Pritom nielen vo svete, ale aj na Slovensku je už veľa príkladov, ako správne uplatňovať odpadovú hierarchiu. Mesto Košice a aj spoločnosť Kosit ale neuprednostňujú environmentálne spôsoby nakladania s odpadmi. Radšej sa vyhovárajú na nechuť občanov zapojiť sa do triedeného zberu. Avšak Mesto robí úplné minimum, aby občanov motivovalo a informovalo. Keby Mesto aj spoločnosť Kosit venovali prvým trom stupňom odpadovej hierarchie rovnakú pozornosť ako rekonštrukcii spaľovne, situácia v odpadovom hospodárstve Košíc by bola výrazne lepšia. Takto sa len Mesto samo zamotáva do nič neriešiaceho kruhu – každých pár rokov rekonštruovať spaľovňu a potom ju kŕmiť na úkor všetkého ostatného.

„Ako jeden z hlavných tromfov spoločnosť Kosit uvádza nezvyšovanie poplatkov za odpad na 5 rokov. Tieto sú už teraz blízko hornej hranice určenej zákonom, takže razantné zvyšovanie nehrozí. My za dôležitejšie považujeme, čo Mesto so spoločnosťou Kosit za tieto peniaze občanom poskytnú – teda kvalitu odpadového hospodárstva. Pri zlepšení kvality tu je priestor na stabilizáciu poplatku aj bez rekonštrukcie spaľovne na projektovanú kapacitu.“ uzatvára Martin Valentovič.

Aktivita sa uskutočňuje vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme - SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
TS-spz-kosit.doc45 KB