Klimatická Aliancia spája slovenských a rakúskych školákov

Banská Bystrica, 30.05.2008

Počet základných a stredných škôl v projekte “Dajme šancu Slnku”, ktorého súčasťou je aj rozširovanie medzinárodnej Klimatickej Aliancie (KA) na Slovensku, sa v posledných týždňoch rozrástol už na 39 členov. Viaceré školy začnú v blízkom čase realizovať prvé spoločné aktivity so svojimi zahraničnými partnermi. Dve členské školy Klimatickej Aliancie – Špeciálna škola pre hendikepované deti vo Schwechate a Spojená škola Z. Nejedlého v Leviciach s podobným zameraním – začnú v priebehu júna spolupracovať v oblasti environmentálnej výchovy a umenia. Slovenské a rakúske deti si vzájomne vymenia vedomosti z oblasti ochrany životného prostredia, ale aj kultúry a tvorivosti v podobe súťaží a spoločných aktivít. Od marca sa pripravuje „férový futbalový zápas“ medzi ZŠ v Sološnici a školou vo Schwadorfe, ktorý sa uskutoční 5. júna 2008 v Rakúsku. Toto podujatie bude zamerané nielen na ochranu klímy, ale aj na propagáciu spravodlivého obchodu prostredníctvom hnutia Fair Trade. Koordinátorka projektu Ivana Jaššová: “Veľké firmy presúvajú výrobu svojich produktov tam, kde je pracovná sila najlacnejšia, pričom veľmi často ide o nútenú detskú prácu. Štáty v snahe prilákať investorov, vytvárajú pre nich zvýhodnené obchodné prostredie bez ohľadu na domáce firmy, životné prostredie či sociálne zabezpečenie. Výsledkom takéhoto počínania je zánik malých lokálnych podnikov, drancovanie prírodných zdrojov a postupné vykorisťovanie zamestnancov. Vyprodukovaný zisk navyše odchádza do rúk zahraničného investora a neinvestuje sa späť do rozvoja miestnej ekonomiky. To chceme deťom vysvetliť na príklade výroby futbalovej lopty v rozvojových krajinách, aby pochopili, prečo je fair-play dôležitá nielen vo futbale, ale aj v obchodovaní.” Cieľom obchodného partnerstva Fair Trade je okrem zlepšenia životných podmienok znevýhodnených a vykorisťovaných producentov na chudobnom Juhu a prinavrátenia základných etických a morálnych zásad do medzinárodného obchodu aj produkcia biopotravín. Za ekologickú produkciu biopotravín získava pestovateľ špeciálnu prémiu. Najväčšiu časť sortimentu Fair Trade predstavujú potraviny (káva, čaj, kakao, čokoláda, koreniny), remeselné výrobky (keramika, drevené doplnky, sklo) a textil (odevy, koberce). Výroba Fair Trade výrobkov uprednostňuje miestne prírodné materiály získané dlhodobo udržateľným spôsobom, obnoviteľné zdroje energie a šetrné poľnohospodárske postupy. Viac informáciíIvana Jaššová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 02/ 52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk Rudolf Pado, lektor projekt Dajme šancu Slnku, Tel.: 0903 028 364, email: oztatry@slovanet.sk