Klimatická Aliancia na Slovensku bude hostiť partnerov z Amazónie

Banská Bystrica, 02.10.2009

Priatelia Zeme-CEPA v týchto dňoch privítajú zástupcov Federácie domorodých organizácií Rio Negro z Brazílie. Pri tejto príležitosti organizujú panelovú diskusiu, exkurziu v Hrušove a výročné stretnutie Klimatickej Aliancie na Slovensku.

Predstavitelia Federácie domorodých národov Rio Negro prijali pozvanie Klimatickej Aliancie na Slovensko, aby sa na troch podujatiach podelili so svojimi európskymi partnermi o skúsenosti s reálnymi dôsledkami zmeny podnebia na amazónsky región Rio Negro. Priatelia Zeme-CEPA a Klimatická Aliancia chcú spolu so svojimi hosťami upozorniť na zodpovednosť vyspelých priemyselných krajín za globálne klimatické zmeny, ktoré sa najzreteľnejšie prejavujú v chudobných rozvojových krajinách.

Prvým podujatím bude panelová diskusia „Klimatické zmeny-zodpovednosť bez hraníc“, ktorá sa koná 2. októbra v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hostia diskusie budú Emil Bédi z organizácie INFORSE-Europe, Irineu Laureano Rodrigues a Daniel Benjamin da Silva z Federácie domorodých organizácií Rio Negro, Richard Filčák z Prognostického ústavu SAV a Juraj Zamkovský z Priateľov Zeme-CEPA. Spolu predstavia širšie medzinárodné súvislosti klimatickej zmeny, ich konkrétne dôsledky na amazónsky región Rio Negro, postoj a možnosti Slovenska pri ich obmedzovaní a tiež regionálny prístup k ochrane klímy v oblasti Poľany.

Priatelia Zeme-CEPA ďalej pre delegáciu z Amazónie pripravili v sobotu 3. októbra exkurziu do obce Hrušov, ktorá uvažuje o vstupe do Klimatickej Aliancie. Cieľom návštevy je predstaviť možnosti ochrany klímy na úrovni samosprávy. Hostia navštívia školu, ktorá je vykurovaná biomasou, zoznámia sa s tradičnou ľudovou architektúrou, ochutnajú domáci chlieb z kamennej pece, domáce víno z pieskovcových pivníc a vypočujú si slovenskú ľudovú hudbu.

Predstavitelia Federácie domorodých národov Rio Negro prijali aj pozvanie na výročné stretnutie Klimatickej Aliancie na Slovensku, ktoré sa uskutoční v pondelok 5. októbra 2009 v Stredoslovenskom múzeum Thurzov dom na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Klimatická Aliancia na Slovensku v súčasnosti združuje 69 verejných a súkromných škôl a 4 samosprávy, ktoré si uvedomujú vplyv a riziká meniacej sa klimy vo svete a rozhodli sa spolupracovat pri jej ochrane.

„Výročné stretnutie Klimatickej Aliancie bude príležitosťou pre zástupcovov samospráv, učitelov a študentov stretnúť sa s týmito vzácnymi hosťami a dozvedieť sa viac o prístupe škôl a komunít v regióne Rio Negro k problematike klimatickej zmeny. Zároveň chceme podporiť spoluprácu a komunikáciu medzi samosprávami a školami na Slovensku,“ hovorí Katarína Hipšová, koordinátorka Klimatickej Aliancie na Slovensku.

Viac informácií

Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0908 489 933, email: klima@priateliazeme.sk

Dáša Kočvarová, lektorka projektu Dajme šancu Slnku, tel. 0905 683 055, e-mail: dasa.kocvarova@gmail.com