Európsky parlament za ochranu verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve

Košice, 06.10.2006

Brusel, 4 október 2006 – Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť chce obmedziť používanie toxických chemikálií, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckych pomôckach. Poslanci tohto výboru podporili zákaz používania nebezpečných toxických látok, ktoré môžu spôsobovať mutácie a poškodenia hormonálneho a reprodukčného systému. ,Toto hlasovanie je veľmi nádejné, pretože dáva zdravotníkom šancu poskytovať svojim pacientom lepšie a bezpečnejšie možnosti liečby.“, uviedla Katarína Vráblová z Priateľov Zeme – SPZ. ,, Vyzývame členov Európskeho parlamentu, aby vyslali jasnú požiadavku: Toxické chemikálie by nemali byť používané pri liečbe, najmä ak už sú k dispozícii bezpečnejšie alternatívy.“

Jednou z najproblematickejších látok v zdravotníctve sú škodlivé chemikálie – ftaláty ( DEHP)(1) , ktoré sú súčasťou PVC a robia ho mäkkým. Z PVC sú potom vyrábané v zdravotníctve pomôcky ako hadičky, alebo vrecúška na krv, pričom chemikálie sa z nich uvoľňujú do tela pacientov. Podľa výskumov ftaláty spôsobujú reprodukčné poruchy a novorodenecké defekty. Americký Orgán pre správu potravín a liečív varoval, že určité skupiny pacientov, ako napríklad choré deti, môžu byť ohrozené škodlivými ftalátmi uvoľňujúcimi sa zo zdravotníckym pomôcok z PVC.

Dnes je už na trhu dostatok alternatív, zväčša v podobe iných, bezpečnejších druhov plastov. Po publikovaní výsledkov štúdií o zdraviu škodlivých vplyvoch používania pomôcok z PVC, mnohé nemocnice v západnej Európe a USA ich už roky dobrovoľne nahrádzajú bezpečnejšími materiálmi. Príkladom je detská klinika Glanzing vo Viedni a viaceré oddelenia v pražskej nemocnici „Na Homolce“ či Fakultnej nemocnici v Olomouci.

Väčšina firiem má v ponuke výrobky s obsahom škodlivých ftalátov, ako aj bez nich. Lepšie sa však predávajú materiály z PVC, pretože bezpečnejšie výrobky nie sú dostatočne výrazne označené a manažéri nemocníc ich tak často prehliadnu. Ďalším dôvodom tohto stavu je nižšia cena škodlivejších výrobkov a skutočnosť, že ich odberatelia lepšie poznajú.

,,Zákaz používania chemikálií, ktoré sú karcinogénne a spôsobujú reprodukčné mutácie, nezaistí iba vyššiu bezpečnosť pre pacientov, ale zároveň podporí hľadanie alternatív na trhu a vyšle firmám signál, aby produkovali bezpečnejšie výrobky“, dodáva Karolina Rúžičková z európskej organizácie Health Care Without Harm Europe (2).

„Európska komisia zakázala používanie hračiek s obsahom PVC pre deti do 3 rokov, pretože tie si ich zvyknú dávať do úst a tak existuje rizko, že sa nebezpečné látky dostanú do tela. Je absurdné, že doteraz nezakázali zdravotnícke pomôcky z PVC, ktoré sú na niektorých oddeleniach zavedené do tiel novorodencov omnoho dlhší čas“ uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme – SPZ.

Priatelia Zeme -SPZ rozposlali všetkým nemocniciam na Slovensku brožúrku, ktorá obsahuje súhrn najnovších vedeckých štúdií o škodlivých zdravotných vplyvoch pomôcok z PVC na pacientov, ako aj odporúčania viacerých odborných inštitúcií pre ich náhradu.,, Žiaľ, záujem riešiť tento problém bol zatiaľ takmer nulový, napriek tomu, že sme v rámci pomoci na začiatku ponúkli 10 000 až 15 000 Sk pre kúpu pomôcok bez PVC“ dodáva Ladislav Hegyi.


Pre novinárov:

1. Viac detailov o ftalátoch v zdravotníckych pomôckach: http://www.noharm.org/europe/pvcDehp/contents

2. Viac info o ftalátoch v ľudskom organizme: http://www.env-health.org/a/2287

3.Dovoľujeme si pripomenúť, že PVC nie je označením pre všetky druhy plastov. Označuje iba jeden druh plastu – polyvinylchlorid. Ostatné druhy plastov sú šetrnejšie voči životnému prostrediu a neobsahujú škodlivé ftaláty ako DEHP. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor. Tel: 0915 769 124, 048/419 37 18, sebo@changenet.sk
(1) DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát) : patrí do skupiny ftalátov; plasticizér, ktorý sa nachádza takmer výlučne v PVC a robí ho mäkkým a poddajným. Je dokázané, že táto látka znižuje počty spermií, poškodzuje obličky, pečeň a plod ešte nenarodených detí.
(2) Koalícia 443 združení (asociácií nemocníc, lekárskych združení, environmentálnych organizácií a experov) pôsobiaca v 52 krajinách, ktorá chráni zdravie minimalizovaním negatívnych vplyvov zdravotníckych zariadení na životné prostredie