Európski ministri životného prostredia podporili spaľovanie odpadov

Brusel, 29.06.2007

Európski ochranári sú sklamaní z postoja ministrov životného prostredia členských štátov EÚ. Tí na včerajšom zasadnutí Rady ministrov podporili spaľovanie odpadov, čím prepásli šancu modernizovať európsku odpadovú politiku. Ministri hlasovali za to, aby sa spaľovanie komunálneho odpadu preklasifikovalo z likvidácie na zhodnocovanie. Spaľovne by tak napriek svojmu negatívnemu vplyvu na životné prostredie získali podstatne „zelenší imidž.“ Schválenie tohto návrhu môže mať za následok vývoz zmiešaných a nebezpečných odpadov z bohatých krajín západnej Európy do spaľovní odpadov v nových členských štátoch. Ekologické organizácie sa obávajú, že schválenie odpadovej politiky v tejto podobe by znamenalo hrozbu pre zdravie ľudí a zvýšilo by emisie skleníkových plynov.


Ministri členských štátov EÚ síce hlasovali za päťstupňovú hierarchiu nakladanie s odpadmi (na prvom mieste je prevencia, opakované používanie, nasleduje recyklácia, potom spaľovanie a poslednou možnosťou je skládkovanie), ale Nemecko presadilo, aby sa stala iba nezáväznou politickou proklamáciou.

Pri prevencii a recyklovaní odpadov sa ministri životného prostredia nájsť kompromis ani nepokúsili. Európsky parlament pritom odhlasoval, že každý členský štát by mal do roku 2020 recyklovať polovicu komunálneho a 70% priemyselného odpadu.

„Rada ministrov túto dôležitú diskusiu odložila. Je to sklamanie, pretože Európska únia by mala ísť príkladom pri efektívnom využívaní zdrojov a obmedzovaní následkov klimatických zmien. Podkopáva sa tým snaha členských štátov zvýšiť mieru recyklácie, zvýšiť surovinovú efektívnosť a obmedziť skleníkové plyny,“ uviedol Michael Warhurst z európskych Priateľov Zeme.

Európske environmentálne organizácie vyzývajú Európsky parlament, aby v druhom čítaní opätovne vyjadril svoje progresívne stanovisko v otázke európskeho odpadového hospodárstva.


Viac informáciíDoreen Fedrigo, Waste Policy Officer at EEB
Mobile: +32 486 187 121; Email: doreen.fedrigo@eeb.org

Dr. Michael Warhurst, Waste & Resources Campaign, Friends of the Earth
Europe
Mobile: +44 7841 503 474; Email: michael.warhurst@foe.co.uk