Európski ministri sa nepostavili proti dovozom odpadov do nových členských krajín

Košice, 29.06.2006

Ministri životného prostredia EÚ sa včera opäť zaoberali kontroverzným návrhom odpadovej stratégie, ktorý obsahuje viacero negatív. K najhorším patrí preklasifikovanie spaľovní komunálneho odpadu na zariadenia pre jeho „energetické zhodnocovanie“. Priatelia Zeme a ďalšie environmentálne organizácie sú sklamené, že ministri k tejto časti návrhu nezaujali stanovisko. Proti návrhu vystúpili zástupcovia krajín Višegrádskej štvorky, ktoré sa obávajú, že by viedol k prudkému a nekontrolovateľnému nárastu dovozov odpadov. K tzv. ekodumpingu, teda pokusom o dovoz odpadu do nových nových členských štátov, kde je spaľovanie lacnejšie, totiž už dochádza. Momentálne pritom legislatíva EÚ považuje spaľovanie odpadov za zneškodnenie. Dovoz odpadov za účelom zneškodnenia je zakázaný. Povolený je však ich dovoz za účelom zhodnotenia.

„Ak návrh preklasifikovať spaľovne prejde, stane sa dovoz odpadu do spaľovní legálny a na Slovensko bude možné bez obmedzení dovážať veľké množstvá odpadov. Pre našu krajinu by to znamenalo nielen zvýšenú záťaž na životné prostredie, ale zrejme aj investovanie prostriedkov do spaľovní na úkor čistejších recyklačných zariadení,“ uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. Krátkodobé obmedzenia na dovoz odpadov nie sú účinným riešením.

Možnosť dovážať odpad na spálenie zo zahraničia bude výhodná pre spaľovne, ktoré tak budú môcť dosahovať vyšší zisk. Priatelia Zeme-SPZ v tejto súvislosti pripomínajú napríklad výroky košickej spaľovne komunálneho odpadu, ktorej vedenie v posledných rokoch viackrát verejne vyjadrilo úmysel dovážať odpady z Maďarska. Takýmto postojom spaľovne cynicky uprednostňujú vyššie zisky pred ochranou zdravia a životného prostredia.

Recyklácia a spaľovanie nie sú na rovnakej úrovni. „Ak EÚ spaľovanie preklasifikuje na zhodnocovanie a postaví ho tak na roveň recyklácii, bude to znamenať obrovský krok späť. Je to škoda aj kvôli návrhu tematickej stratégie o odpade, ktorá obsahuje aj niektoré dobré návrhy,“ poznamenáva Hegyi. Environmentálne organizácie tiež upozorňujú, že aj z energetického hľadiska je recyklácia výhodnejšia ako spaľovanie. Ušetrí 3 až 5-krát väčšie množstvo energie potrebnej na výrobu materiálu, ako sa spálením vyprodukuje

Stretnutie ministrov životného prostredia však prinieslo aj pozitíva. V záverečnom stanovisku k stratégii sa postavili za hierarchiu v odpadovom hospodárstve, podľa ktorej je na prvom mieste znižovanie vzniku odpadov, ich opätovné používanie, recyklácia a až nakoniec spaľovanie a skládkovanie. Ministri tiež potvrdili nutnosť stanoviť konkrétne ciele pre recykláciu. Postavili sa aj za podporu kompostovania bioodpadu. Viac informácií Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/5244 2104, cernusakova@changenet.sk