Ekotábor Priateľov Zeme učí ohľaduplnému spôsobu života, ožijú tu aj tradičné remeslá

Košice, 16.07.2010

V sobotu 24. júla sa na bylinkovej ekofarme Odorica pri Levoči začína už 14. ročník Ekotábora Priateľov Zeme. Popri remeslách a zaujímavej práci na ekofarme si účastníci budú môcť vypočuť prednášky zaujímavých osobností alternatívnej scény.

Ekotábor Priateľov Zeme je alternatívou ku klasickým táborom. Celým Ekotáborom sa prelína myšlienka dobrovoľnej skromnosti, a to tvorivým spôsobom, ale aj osobným príkladom rôznych účastníkov. Preto je napríklad ubytovanie len v stane alebo v stodole na sene, na hygienu sa používajú len ekologické prostriedky, strava je vegetariánska a podobne. Zmyslom Ekotábora je nielen niekde stráviť niekoľko príjemných a zábavných dní, ale aj zmenšiť dopad Ekotábora na krajinu v mieste konania napríklad pomocou práce na miestnej bylinkovej biofarme. Takto sa väčšinu dní na Ekotábore účastníci zapoja na doobedie do života ekofarmy, napríklad aj obľúbenou prácou pri zbere a sušení liečivých rastlín. „Poobede prídu rôzni remeselníci, od ktorých sa záujemcovia budú môcť naučiť zaujímavým tradičným ale aj netradičným remeslám. Príkladom tradičného remesla môže byť výroba slamených ozdôb, menej tradičnými budú napríklad land–art, prípadne výroba recyklovaného papiera“, hovorí koordinátor Ekotábora Jozef Gaál. Večery na Ekotábore budú patriť prednáškam a diskusiám s rôznymi predstaviteľmi alternatívneho životného štýlu. Tento rok sa účastníci dozvedia opäť niečo viac o odpadoch, ale aj o prirodzenom pôrode, permakultúre, divočine na Slovensku a ďalších zaujímavých témach. Program budú dopĺňať aj výlety, športové hry, alebo lukostreľba. „Ekotábor je mimoriadny aj tým, že je určený pre široké spektrum účastníkov. Radi sa ho zúčastňujú všetci: od rodín s deťmi až po dôchodcov. Všetkých spájajú podobné hodnoty a názory na život,“ uzatvára Jozef Gaál. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom na gaal@priateliazeme.sk alebo na čísle 0903 77 23 23

Viac informácií

Ing. Jozef Gaál, Priatelia Zeme - SPZ, Tel: 055/677 16 77, 0903 772 323, gaal@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
TS_Ekotabor-Priatelov-Zeme-2010.doc46.5 KB
Kľúčové slová: ekovýchova