Domorodí obyvatelia Amazónie prichádzajú na pozvanie Priateľov Zeme-CEPA na Slovensko

Bratislava, 15.10.2008

Domorodí obyvatelia Amazónie sú v týchto dňoch na návšteve slovenských partnerov – Priateľov Zeme-CEPA. Ich posolstvom je “Wayuri – spolu za dažďový prales a klímu!” Pri príležitosti 17. konferencie Klimatickej Aliancie (KA) Rakúsko v Arnoldsteine 7. a 8. októbra 2008 navštívia Cecilia Barbosa Albuquerque a Abrahão de Oliveira França z FOIRN (Federácia indiánskych organizácií z amazónskej oblasti Rio Negro), partnerskej organizácie KA, v rámci svojho turné Rakúsko, Českú republiku a Slovensko. Na Slovensku sa predstavia v dňoch 15. a 16. októbra 2008. Spolu s Johannom Kandlerom a Brigitte Drabeck z KA Rakúsko navštevuje delegácia domorodých obyvateľov európske organizácie združené v KA. Zástupcovia samospráv, základných škôl, ale aj aktivisti zo Slovenska tak budú mať možnosť z prvej ruky sa dozvedieť o súčasnej situácii v Amazónii. Delegácia bude informovať najmä o klimatických zmenách a drastickom ničení dažďového pralesa kvôli produkcii biopalív, pestovaniu sójových plantáží a pasienkom pre dobytok. Reprezentanti indiánskych komunít z Amazónie budú hovoriť aj o prínosoch projektov podporovaných KA, najmä o aktuálnych projektoch využívania solárnej energie. Výmena informácií však bude obojstranná: Cecilia a Abrahão sa od európskych partnerov dozvedia o klimatických projektoch v krajinách, ktoré navštívia. “Návšteva je jedinečnou príležitosťou pre členov medzinárodnej KA, ale aj pre širšiu verejnosť, diskutovať o dopadoch ťažby v Amazónii na život indiánskych komunít a ich ľudské práva. FOIRN reprezentuje viac ako 35-tisíc obyvateľov indiánskych osád v oblasti Rio Negro a okrem projektov zameraných na environmentálnu udržateľnosť sa venuje aj otázkam sociálnej spravodlivosti,” hovorí Ivana Jaššová, koordinátorka projektu “Dajme šancu Slnku”. Na Slovensku čaká Ceciliu a Abrahãoa návšteva workshopu o ochrane klímy pre samosprávy a školy, účasť na medzinárodnom výročnom stretnutí siete mimovládnych organizácií CEE Bankwatch a diskusia v Rakúskom inštitúte v Bratislave. Každodenný život domorodých kmeňov bude ilustrovať aj tematická výstava fotografií. Cecília Barbosa Albuquerque, 51, príslušníčka kmeňa Piratapuia, riadi oddelenie pre ženy vo FOIRN od roku 2002. Toto oddelenie koordinuje ženské organizácie a vedie osobitné projekty v oblastiach ako pôvodné remeslá, remeselné zručnosti, zdravie a poľnohospodárstvo, s dôrazom na zvyšovanie participácie žien a dievčat v komunitách. Abrahão de Oliveira França, 44, z kmeňa Baré, pracuje pre FOIRN jej od začiatku v roku 1999 a od roku 2004 je jedným zo štyroch viceprezidentov. Riadi rozmanité projekty na využívanie solárnej energie a na dosahovanie životných štandardov v rámci organizácií pôvodných obyvateľov v centrálnej časti Rio Negro. Jeho hlavným cieľom je priznanie práva na pôdu pre pôvodných obyvateľov. Doposiaľ sa v rámci tohto úsilia podarilo pôvodným obyvateľom potvrdiť nárok na 11 miliónov hektárov pôdy v hornom toku Rio Negro. Viac informáciíIvana Jaššová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 02/ 52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk Rudolf Pado, lektor projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0903 028 364, email: oztatry@slovanet.sk