Dekontaminácia Zemplína od toxických PCB je stále v nedohľadne!

Košice/Bratislava, 09.05.2008

Greenpeace a Priatelia Zeme odmietajú argumentáciu Ministerstva životného prostredia SR v kauze meškajúcej likvidácie nebezpečných PCB látok na východnom Slovensku. "Ministerstvo životného prostredia opäť raz cez médiá deklarovalo, že považuje pripravovaný projekt nespaľovacej technológie na likvidáciu PCB za prínosný. Nezainteresovanému by sa mohlo zdať, že je všetko v poriadku. Ale nie je. Takéto pekné, ale prázdne reči počúvame už viac ako 5 rokov. Z nášho pohľadu je dôležité, že projekt, na ktorý už v roku 2003 získalo Slovensko 10 miliónov dolárov z Globálneho environmentálneho fondu, a ktorý podľa pôvodného plánu mal už v roku 2006 začať likvidovať toxické chemikálie ešte stále nefunguje,“ povedala v reakcii na vyjadrenia MŽP SR koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Mgr. Kateřina Věntusová.

„Dodávateľ technológie na likvidáciu PCB prešiel transparentne výberovým konaním. Na základe výsledkov férovej súťaže bol projekt zmluvne dohodnutý začiatkom tohto roka. Nechápeme teda prečo rezort životného prostredia v súčasnosti znovu analyzuje možnosti aplikácie rôznych iných postupov zneškodňovania PCB. V takomto vysokom štádiu rozpracovanosti a pripravenosti projektu nespaľovacej technológie je zámer ministerstva opätovne niečo prehodnocovať sporný a podozrivý,“ povedala Mgr. Katarína Vrábľová z organizácie Priatelia Zeme.

Podľa environmentalistov má rezort životného prostredia pravdu, keď upozorňuje, že problematika PCB sa musí riešiť komplexne. Greenpeace a Priatelia Zeme v tejto súvislosti presadzujú tri konkrétne kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie: prijatie zákona o environmentálnych záťažiach, realizáciu projektu nespaľovacej technológie na likvidáciu PCB a pokračovanie monitoringu zdravotného stavu obyvateľstva z pohľadu expozície PCB.

„Ministerstvo na jednej strane volá po komplexnom riešení problematiky PCB, no na druhej strane napríklad príprava zákona o environmentálnych záťažiach trvá rezortu už neuveriteľných 5 rokov. Environmentálne organizácie dlhodobo podporujú systémové zmeny a komplexný prístup k tejto problematike, zatiaľ sme však stále konfrontovaní s administratívnymi prieťahmi a nedostatkom „politickej vôle“, vyhlásila Mgr. Kateřina Věntusová z Greenpeace.

Podľa environmentalistov by prípadné zamietnutie nespaľovacieho projektu znamenalo oddialenie riešenia likvidácie toxického znečistenia Zemplína. Pre obyvateľov východného Slovenska však každé posunutie likvidácie PCB znamená predĺženie života v oblasti vysoko kontaminovanej nebezpečnými chemikáliami s výrazne negatívnym vplyvom na zdravie. Výroba PCB látok sa na území SR realizovala v rokoch 1959 – 1984 v podniku Chemko Strážske. Priemyselná činnosť zanechala po sebe dedičstvo nielen v podobe tisícok ton toxického odpadu v areáli závodu, ale aj rozsiahle zamorenie regiónu nebezpečnými látkami (najmä odpadový kanál Chemka, a vodná nádrž Zemplínska Šírava). Podľa vedeckých meraní patrí región Strážske - Michalovce medzi najviac kontaminované oblasti PCB na celom svete. PCB látky pritom patria do skupiny 12-tich vysoko toxických látok hromadiacich sa v životnom prostredí a organizmoch.

„Výsledkom nekonečného „prehodnocovania“ projektu je okrem dlhodobého znečisťovania Zemplína toxickými PCB látkami a pretrvávajúcich negatívnych vplyvov na zdravie ľudí aj reálna hrozba zlej alternatívy škodlivého zneškodňovania nebezpečných odpadov s obsahom PCB,“ uzavrela Mgr. Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme. Viac informáciíMgr.Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace, mobil: 0905 921 918

Mgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme, mobil:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk